top of page

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5 op -verkkokurssi 
Kevät 2023

Kohderyhmä: Erityisesti perusopetuksen aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat.

Kurssin toteutus: Kurssi toteutetaan keväällä 2023. Kurssi on osallistujille maksuton.  

Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustana.

Kurssin tavoitteet:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä​

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä

 

Kurssi sisältö:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit eri oppiaineissa

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät

 • työskentelytaitojen arviointi

 • arvioinnin dokumentointi

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Mia Skog ja Tarja Tuomainen.


Lisätietoja: Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119 302

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa 2023.

bottom of page