top of page

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet (alakoulussa) 5 op
 

Kohderyhmä: Erityisesti perusopetuksen luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat.

Kurssin toteutus: Kurssi on käynnissä DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä. Kurssi on osallistujille maksuton. 

Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden kuudennen luokan kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustana.

Kurssin tavoitteet:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä​

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 

Kurssi sisältö:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • uudistuneet kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit eri oppiaineissa

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät

 • työskentelytaitojen arviointi

 • arvioinnin dokumentointi

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Mia Skog, Tarja Tuomainen ja Marja Tamm.

Ilmoittautuminen: Ei käynnissä

bottom of page