Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet -verkkokurssi, 5 op
26.1.-30.4.2022

Kurssin esittely

 

Kohderyhmä: erityisesti perusopetuksen aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat.

Kurssin toteutus: Kurssi aukeaa 26.1. ja sulkeutuu 30.4.2022. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin joustavasti MOOC-oppimisympäristössä ja tehtäviä voi palauttaa aina viimeiseen ilmoitettuun päivään saakka. Kurssi on maksuton.

Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustana.

Kurssi sisältö:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit eri oppiaineissa

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät

 • työskentelytaitojen arviointi

 • arvioinnin dokumentointi


Kurssin tavoitteet:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä​

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä

Kurssin suorittaminen: Ennakkotehtävä, kolme kurssitehtävää ja vertaiskeskustelua MOOC-oppimisympäristössä ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen. ​Kurssin arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssin rakenne:

Kurssi koostuu kolmesta alla esitellystä osiosta:

 

1. osio

 • päättöarvioinnin kriteerit

 • oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit​

 • arvioinnin yleiset periaatteet

2. osio

 • oppiainekohtainen arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerien tarkastelu

  • matematiikka

  • suomen / ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

  • maantieto, biologia ja terveystieto

  • historia ja  yhteiskuntaoppi

  • vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli

  • kemia ja fysiikka

  • eri uskonnot ja elämänkatsomustieto

3. osio

 • arviointikriteerit osana monipuolista arviointia ja arviointimenetelmiä

 • työskentelytaidot ja arviointi

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • arvioinnin dokumentointi​

Kouluttajat: Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Mia Skog ja Tarja Tuomainen.


Lisätietoja: Marja Tamm 

Ilmoittautuminen: