Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5op -verkkokurssi
SYKSY 2021

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: erityisesti perusopetuksen aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat


Kurssin toteutus: MOOC-verkkokurssi, Kurssi aukeaa 15.9.2021 ja sulkeutuu 15.12.2021. Kurssille voi liittyä koska vain kurssin ollessa käynnissä. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin ja tehtäviä voi palauttaa aina 15.12.2021 saakka.


Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustana.

Kurssin suorittaminen: ennakkotehtävä, kolme kurssitehtävää ja vertaiskeskustelua MOOC-oppimisympäristössä, kurssikirjallisuuteen perehtyminen

KURSSIN aikataulu ja rakenne

Kurssi aukeaa 15.9.2021 ja sulkeutuu 15.12.2021. Kurssille voi liittyä koska vain kurssin ollessa käynnissä. Kurssia voi suorittaa omaan tahtiin ja tehtäviä voi palauttaa aina 15.12.2021 saakka. Kurssi koostuu kolmesta alla esitellystä osiosta.

 

 

1. osio

 • päättöarvioinnin kriteerit

 • oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit

 • arvioinnin yleiset periaatteet

2. osio

 • oppiainekohtainen arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerien tarkastelu

 • matematiikka

 • suomen / ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

 • maantieto, biologia ja terveystieto

 • historia ja  yhteiskuntaoppi

 • vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli

 • kemia ja fysiikka

 • eri uskonnot ja elämänkatsomustieto

3. osio

 • arviointikriteerit osana monipuolista arviointia ja arviointimenetelmiä

 • työskentelytaidot ja arviointi

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • arvioinnin dokumentointi

KURSSIN TAVOITTEEt

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä

Kurssin sisältö

 

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit eri oppiaineissa

 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät

 • työskentelytaitojen arviointi

 • arvioinnin dokumentointi

 
Syksy21_kurssipolku_kriteeri.png
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (2014), Opetushallitus

 • Perusopetuksen arviointiluku 6, 10.2.2020., Opetushallitus

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • ”Että tietää missä on menossa” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (2019). Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi, Nina Rumpu, Risto Hietamaa, Jaakko Immonen. Julkaisut 7:2019. KARVI

kurssikirjallisuus

 

Marja Tamm

päivi atjonen

sari harmoinen

Mia skog

tarja tuomainen

Susanna Kaitera

 

Ikoni - opettaja.png

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

Asset 4_edited_edited.png

LISÄTIETOJA