top of page

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taide- ja taitoaineissa -verkkokurssi, 5 op

17.1.-11.4.2022

Kohderyhmä: Erityisesti taide- ja taitoaineiden aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat. Kurssi on osallistujillle maksuton.

Kurssin toteutus: Kaksi koulutuspäivää verkossa, kolme etäjaksoa MOOC-oppimisympäristössä ja pienryhmätapaamisina etäyhteyksin.

 

Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa taide- ja taitoaineiden opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteereihin avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin taide- ja taitoaineiden päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perusteena.

Kurssilla pääset pohtimaan ja ratkomaan arvioinnin kysymyksiä YHDESSÄ ryhmän ja ainekohtaisen fasilitaattorin kanssa asiantuntijaesitysten virittämänä, mutta niin että kurssi pyritään pitämään mahdollisimman vähän kuormittavana jo valmiiksi kuormittavan opetustyön ohella.

Kurssin sisältö:

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit taide- ja taitoaineissa

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus taide- ja taitoaineissa

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät​​​​​

 

​Kurssin tavoitteet: 

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja -kriteerien käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa

 • kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle aikaa​​

 

Kurssin suorittaminen: Kahteen koulutuspäivään osallistuminen verkossa, kolmen etäjakson tehtävät sekä opettajatiimeissä työskentelyä. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssin aikataulu ja rakenne:

Kurssille otetaan mukaan rajallinen määrä opettajia. Kevään 2022 kurssi järjestetään Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä kaksikielisesti. Ruotsinkieliseen ryhmään voit ilmoittautua täältä

Kevät 2022 kurssi:

 • Kurssityöskentely alkaa ennakkotehtävällä ja etäjakso-osuudella 17.1.2022.

 • Kurssipäivät etäyhteydellä ovat ma 14.2.2022 klo 9.30-16.00 ja ma 14.3.2022 klo 9.30-16.00 (etänä, mutta läsnäolo ja keskusteluihin osallistuminen on erittäin tärkeää).

 • Kurssi päättyy toisen etäjakson jälkeen 11.4.2022.

 • Ilmoittautumista on jatkettu - ilmoittaudu viimeistään 31.1.2022!

tt_kurssipolku_yleinen.png

Kouluttajat: ​Leena Knif, Mia Skog, Tiia Hintsa, Miia Hast, Mirja Hiltunen, Elina Laakso, Eila Lindfors, Marja Myllykangas, Minna Muukkonen, Martti Raevaara, Auli Saarinen, Katja Sutela ja Titta Suvanto.

 

Lisätietoja: 

Vastuukouluttajat Leena Knif, leena.knif@aalto.fi ja Mia Skog, mia.skog@abo.fi.

 

Ilmoittautuminen:

 

 

bottom of page