Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet
taide- ja taitoaineissa
5op -kurssi 
SYKSY 2021 ja KEVÄT 2022
Tervetuloa mukaan kurssille!
KAARO_banneri_kurssikuvaukseen.png

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: erityisesti taide- ja taitoaineiden aineenopettajille ja aineenopettajaopiskelijoille

 

Kurssin toteutus: Kaksi koulutuspäivää verkossa, kolme etäjaksoa MOOC-oppimisympäristössä ja pienryhmätapaamisina etäyhteyksin


Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa taide- ja taitoaineiden opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteereihin avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin taide- ja taitoaineiden päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perusteena.

Kurssin suorittaminen: kahteen koulutuspäivään osallistuminen verkossa, kolmen etäjakson tehtävät sekä opettajatiimeissä työskentelyä

KURSSIN aikataulu ja rakenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssi järjestetään syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Molemmille kurssikerroille otetaan mukaan rajallinen määrä opettajia.

Syksyn 2021 ensimmäinen kurssi järjestetään Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistoteutuksena. Kevään 2022 kurssi järjestetään Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin yhteityönä kaksikielisesti. 

Syksy 2021 kurssi

 • Kurssityöskentely alkaa ennakkotehtävällä ja etäjakso-osuudella 6.9.2021.

 • Lähikurssipäivät ovat ma 4.10.2021 ja ma 1.11.2021.

 • Kurssi päättyy toisen etäjakson jälkeen 29.11.2021.

 

 

Kevät 2022 kurssi

 • Kurssityöskentely alkaa ennakkotehtävällä ja etäjakso-osuudella 17.1.2022.

 • Lähikurssipäivät ovat ma 14.2.2022 ja ma 14.3.2022.

 • Kurssi päättyy toisen etäjakson jälkeen 11.4.2022.

 

 

KURSSIN TAVOITTEEt

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja -kriteerien käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa

 • kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle aikaa​​​

Kurssin sisältö

 

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit taide- ja taitoaineissa

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus taide- ja taitoaineissa

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • monipuoliset arviointimenetelmät​​​​​

 
 
 
tt_kurssipolku_yleinen.png
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (2014), Opetushallitus

 • Perusopetuksen arviointiluku 6, 10.2.2020., Opetushallitus

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • ”Että tietää missä on menossa” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (2019). Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi, Nina Rumpu, Risto Hietamaa, Jaakko Immonen. Julkaisut 7:2019. KARVI

kurssikirjallisuus

Kouluttajat

Martti Raevaara

Leena Knif

Mirja Hiltunen

Annamari Manninen

Elina Härkönen

 

Ikoni - opettaja.png

Leena knif

Vastuukouluttaja

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

Asset 4_edited_edited.png

LISÄTIETOJA