Asset 4_edited.png

Bedömning som stöder och stärker lärande

Bedömningskriterier och lärandemål
i konst- och färdighetsämnen
5 sp

VÅREN 2022
Välkommen till kursen!
KAARO_banneri_kurssikuvaukseen.png

ALLMÄNT OM KURSEN

Målgrupp: ämneslärare i konst- och färdighetsämnen, ämneslärarstuderande i konst- och färdighetsämnen

 

Kursupplägg: Två fortbildningsdagar på distans, tre självstudieperioder i MOOC–kursplattformen med distansträffar i smågrupp/lärarteam. Kursen är tvåspråkig och arrangeras i samarbete mellan Aalto universitet och Åbo Akademi

Kursbeskrivning: Under fortbildningen får lärare i konst- och färdighetsämnen möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. På fortbildningen fördjupar deltagarna sig i konst- och färdighetsämnenas slutbedömningskriterier, vilket stöder genomförandet av kriteriebaserad bedömning i undervisningen. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en öppen och jämlik bedömning.

Att avlägga kursen: För att avlägga den här kursen framgångsrikt ska du delta i två fortbildningsdagar på nätet, göra uppgifterna i tre självstudieperioder på MOOC–kursplattformen samt arbeta i lärarteam.

KURSENS TIDTABELL OCH STRUKTUR

På bilden nedan visas ett rekommenderat kursschema.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSTIDTABELL 17.1-11.4.2022

Fortbildningsdagar må 14.2.2022 och må 14.3.2022.


Kursen är tvåspråkig och arrangeras i samarbete mellan Aalto universitet och Åbo Akademi.

 • Kursarbetet inleds 17.1.2022 med föruppgift och självstudieperiod

 • Fortbildningsdagarna är må 14.2.2022 och må 14.3.2022

 • Kursen avslutas 11.4.2022 efter sista självstudieperioden.

Målet med kursen:

 • Stödja lärare i konst- och färdighetsämnen att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen

 • Utveckla modeller och god praxis för att främja bedömningsdialog som både uppmärksammar särdragen i konst- och färdighetsämnen och är experiment- och forskningsbaserade

 • Erbjuda en teori- och forskningsgrund för utveckling av kriteriebaserad bedömning

 • Stödja reflektion kring lärarens bedömningskunskap och den systematiska utvecklingen av bedömningen styrd av lärandemål och bedömningskriterier

 • Ge tid för peer learning och gemensam utveckling av bedömningen

Kursens centrala innehåll

 • De förnyade slutbedömningskriterierna i konst- och färdighetsämnen

 • Lärandemål och bedömningskriterier som grund för bedömningen

 • Bedömningens jämställhet och jämlikhet

 • Planering och implementering av kriteriebaserad bedömning i konst- och färdighetsämnen

 • Kommunicering av lärandemål och bedömningskriterier till elever och vårdnadshavare

 • Mångsidiga bedömningsmetoder

 
 
 
tt_kurssipolku_yleinen.png

Utbildare

Martti Raevaara

Leena Knif

Mirja Hiltunen

Annamari Manninen

Elina Härkönen

Mia Skog

 

Ikoni - opettaja.png

Mia Skog

Utbildningsplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap

 KAARO

Asset 4_edited_edited.png

Mer information