top of page

Bedömningskriterier och lärandemål i konst- och färdighetsämnen, sp
17.1.-11.4.2022

 

Allmänt om kursen

 

Under fortbildningen får lärare i konst- och färdighetsämnen möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. På fortbildningen fördjupar deltagarna sig i konst- och färdighetsämnenas slutbedömningskriterier, vilket stöder genomförandet av kriteriebaserad bedömning i undervisningen. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en öppen och jämlik bedömning.

Målgrupp: ämneslärare i konst- och färdighetsämnen, ämneslärarstuderande i konst- och färdighetsämnen

Kursen är tvåspråkig och arrangeras i samarbete mellan Aalto universitet och Åbo Akademi. Föreläsningarna hålls på finska och textas till svenska. Deltagarna får delta i diskussioner och göra skriftliga uppgifter på eget modersmål (svenska eller finska).

Kursens centrala innehåll: 

 • De förnyade slutbedömningskriterierna i konst- och färdighetsämnen

 • Lärandemål och bedömningskriterier som grund för bedömningen

 • Bedömningens jämställhet och jämlikhet

 • Planering och implementering av kriteriebaserad bedömning i konst- och färdighetsämnen

 • Kommunicering av lärandemål och bedömningskriterier till elever och vårdnadshavare

 • Mångsidiga bedömningsmetoder

Målet med kursen:

 • Stödja lärare i konst- och färdighetsämnen att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen

 • Utveckla modeller och god praxis för att främja bedömningsdialog som både uppmärksammar särdragen i konst- och färdighetsämnen och är experiment- och forskningsbaserade

 • Erbjuda en teori- och forskningsgrund för utveckling av kriteriebaserad bedömning

 • Stödja reflektion kring lärarens bedömningskunskap och den systematiska utvecklingen av bedömningen styrd av lärandemål och bedömningskriterier

 • Ge tid för peer learning och gemensam utveckling av bedömningen
   

Kursupplägg och -plan & tidpunkt: Två fortbildningsdagar på distans, tre självstudieperioder i MOOC–kursplattformen med distansträffar i smågrupp/lärarteam.

 • Kursarbetet inleds 17.1.2022 med föruppgift och självstudieperiod

 • Fortbildningsdagarna är må 14.2.2022 och må 14.3.2022, kl 9.30-16 via Zoom

 • Kursen avslutas 11.4.2022 efter sista självstudieperioden.

För att avlägga den här kursen framgångsrikt ska du delta i två fortbildningsdagar på nätet, göra uppgifterna i tre självstudieperioder på MOOC–kursplattformen samt arbeta i lärarteam.

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Kontaktuppgifter: Mia Skog, mia.skog@abo.fi.

Anmälan:  

 

Anmälningstiden pågår till den 31.1.2022

bottom of page