Rahoittaa:

©2019 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg

KAARO-nätverk

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap. Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

 

 

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

STYRGRUPPEN

STYRGRUPPEN

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap. Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

 

 

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

KAARO HELSINKI

Inkeri Ruokonen, Marja Tamm, Risto Hotulainen ja Lotta Avelin

KAARO AALTO

Martti Raevaara ja Jani Vepsä

KAARO ITÄ-SUOMI

Päivi Atjonen

KAARO ÅBO

Michael Uljens, Renata Svedlin ja Ritva Mertaniemi

KAARO OULU

Sari Harmoinen ja Anna Nurmivuori

KAARO LAPPI

Mirja Hiltunen

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap. Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

 

 

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.