top of page

ke 27. maalisk.

|

Athena-rakennus, sali 168

Arviointiosaamisen ABC alakoulun opettajille 27.3. ja 11.4. 2 pvä (3 opintopistettä)

KOULUTUS ON TÄYNNÄ JA ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ
Katso muut tapahtumat
Arviointiosaamisen ABC alakoulun opettajille 27.3. ja 11.4. 2 pvä (3 opintopistettä)
Arviointiosaamisen ABC alakoulun opettajille 27.3. ja 11.4. 2 pvä (3 opintopistettä)

Paikka & aika

27. maalisk. 2019 klo 9.00 – 11. huhtik. 2019 klo 16.00

Athena-rakennus, sali 168, Siltavuorenpenger 3A, 00170 Helsinki, Suomi

Tietoa tapahtumasta

KOULUTUS ON TÄYNNÄ! Kiitos kaikille ilmoittautuneille. Osallistujille on lähetetty koulutuksen ohjelma ja ohjeet sähköpostitse.

Ilmoitamme varasijoilla oleville henkilökohtaisesti, mikäli paikkoja vapautuu.

KAARO-verkosto järjestää kevään 2019 aikana maksutonta täydennyskoulutusta arviointiosaamisesta alakoulujen opettajille. Koulutukseen otetaan 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on kaksipäiväinen (27.3. ja 11.4.) ja lähipäivien lisäksi tehdään omaan työhön kytkeytyviä harjoituksia. Koulutus tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita oppijan ikätasoisuus huomioon ottaen.

Arviointiosaamisen ABC -täydennyskoulutus antaa työvälineitä peruskoulun oppimista tukevaan arviointiin. Kurssilla tutustutaan arvioinnin keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä kehitetään omaa arviointia niiden näkökulmasta. Koulutus herättää ajatuksia arvioinnin kehittämiselle keskeisistä näkökulmista ja tukee arvioinnista käytävän keskustelun eteenpäin viemistä omassa työyhteisössä.

Sisällöt

  • arviointi ja palaute perusopetuksessa
  • monipuoliset palaute- ja arviointikäytänteet ja niiden kehittäminen omassa opetuksessa
  • oppimistavoitteiden avaaminen ja sanoittaminen oppilaille ja huoltajille
  • oppijan tavoitteiden asettaminen ja tarkastelu
  • arviointi oppimisprosessin tukena:ajattelutaitojen, oppimistrategioiden ja oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen arvioinnin tuella
  • itse- ja vertaisarvioinnin ohjaaminen
  • arviointikulttuurin kehittäminen työyhteisössä

Kouluttajina

Risto Hotulainen

Marja Tamm

Lauri Hellsten

Anja Huurinainen-Kosunen

Pekka Peura

Lotta Avelin

Kurssin aikana teoria, tutkimus ja käytäntö kohtaavat ja opettajat saavat itselleen erilaisia toimintamalleja arvioinnin monipuoliseen hyödyntämiseen lapsen ohjauksen ja oppimista edistävän vuorovaikutuksen tukena.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ. Mikäli olet ilmoittatumisen jälkeen estynyt tulemaan koulutukseen, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian, jotta voimme ilmoittaa vapautuneesta paikasta varasijalla oleville.

Kurssin laajuus: 3 opintopistettä

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page