top of page

to 17. jouluk.

|

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Taito- ja taideaineiden osaaminen näkyväksi -lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. -seminaari 17.12.

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää 17.12.2020 maksuttoman lukiodiplomin kehittämisseminaarin verkossa. Seminaari on suunnattu asiasta kiinnostuneille opettajankouluttajille, tutkijoille, opettajille ja sivistystoimen asiantuntijoille.

Tilaisuuteen ei tällä hetkellä oteta ilmoittautumisia.
Etusivulle
Taito- ja taideaineiden osaaminen näkyväksi -lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. -seminaari 17.12.
Taito- ja taideaineiden osaaminen näkyväksi -lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. -seminaari 17.12.

Paikka & aika

17. jouluk. 2020 klo 13.00 – 17.00

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Tietoa tapahtumasta

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

KAARO-verkosto järjestää joulukuun 17. päivä verkossa maksuttoman lukiodiplomin kehittämisseminaarin. Seminaari on suunnattu asiasta kiinnostuneille opettajankouluttajille, tutkijoille, opettajille ja sivitystoimen asiantuntijoille. 

SEMINAARIN TAVOITTEET 

1. Seminaarissa tarkastellaan lukiodiplomin roolia osana lukiokoulusta sekä pohditaan taide- ja taitoaineiden arviointia eri näkökulmista.

2. Arviointi ja oppiminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Seminaarin tavoitteena on jakaa ja lisätä osallistujien ymmärrystä taide- ja taitoaineiden arviointi- ja oppimisprosesseista erityisesti lukiodiplomin ja sen kehittämisen näkökulmista.

3. Työpajoissa jaetaan ja keskustellaan taide- ja taitoaineiden arviointikäytänteistä ja -osaamisesta sekä tarkastellaan lukiodiplomin kehittämistä ja tulevaisuutta arvioinnin, digitaalisuuden, kriteerien ja korkeakouluvalintojen näkökulmista. 

OHJELMA

12.45            Verkkoalusta avautuu 

13.00-13.10 Seminaarin avaus, prof. Mirja Hiltunen ja prof. Martti Raevaara 

13.10-13.40 Lukiokoulutus kehittyy - Kehittyykö lukiodiplomi? Tuomo Laakso, OAJ 

                    Selvitys lukiodiplomijärjestelmän kehittämisestä, Kaisa Tikka, kehittäjärehtori, Espoon kaupunki

13.40-14.00 Lukiodiplomin kehittämisnäkymiä osana uudistuvaa lukiokoulutusta, Petri Lehikoinen ja Mikko Hartikainen, OPH 

14.00-14.20 Tulevaisuuden taitoja taiteista, Elina Laakso, Taideyliopisto, Sibelius-akatemia

14.20-14.40 Kuvataiteen lukiodiplomi: arvioinnin haasteita ja mahdollisuuksia, Mirja Hiltunen ja Martti Raevaara 

14.40-15.00 Tauko 

15.00-16.20 Rinnakkaistyöpajat (sisältää omaehtoisen tauon) 

16.20-16.50 Työpajojen tulosten purkaminen 

16.50-17.00 Seminaarin yhteenveto ja päätös  

Seminaarissa työskennellään iltapäivällä kehittämistyön parissa rinnakkaistyöpajoissa. 

  1. Lukiodiplomin arvioinnin haasteet ja kehityskohteet: laatua yhteistyöllä, vertaisarvioinnilla ja sensorijärjestelmällä? 
  2. Digitaalisuus lukiodiplomin voimavarana: toteutuksen ja arvioinnin uudet mahdollisuudet
  3. Sanallistamisen merkitys taide- ja taitoaineissa ja lukiodiplomissa; opetussuunnitelma, opetus, oppikirjat, oppimateriaali, ohjeet ja kriteerit jaetun sanaston, tulkinnan ja arvioinnin rakentamisessa
  4. Toimivat kriteerit lukiodiplomin arvioinnin yhdenmukaistajana ja perustana; kriteerien määrittely, arviointimatriisit ja -esimerkit kehittämisen lähtökohtana - kuinka taiteellinen/ taidon osaaminen saadaan näkyväksi ja arvioitavaksi?
  5. Lukiodiplomi korkeakoulujen opiskelijavalinnassa; nykyiset käytänteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet 

Lämpimästi tervetuloa mukaan lukiodiplomia kehittämään!

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page