top of page
< Back

Kommunseminarium

kommunseminarium

Kommunseminarium

Tema: Hur ska utbildningsanordnaren följa upp hur bedömningsprinciperna uppfylls i skolorna samt stödja utvecklingen av en enhetlig bedömningskultur. Deltagandet är avgiftsfritt. Välkommen med!

bottom of page