KAARO Åbo / Vaasa
Tehtävä.png
KAARO Åbo / Vaasa

KAARO Åbo kehittää osahankkeessaan perustason materiaaleja opettajankoulutusta varten. Sen tuottaman materiaalin tarkoitus on kuvata erilaisia arviointimuotoja ja koulujen kannalta relevantteja arvioinnin käytänteitä. Materiaalissa tarkastellaan etenkin arvioinnin, oppilaitoksen kehittämisen ja pedagogisen johtajuuden suhdetta sekä koulu- että kuntatasoilla. Lisäksi aineistossa tarkastellaan tarvetta selkeästi ilmaistulle, jaetulle arvopohjalle arviointi toteutettaessa. Selkeän arvopohjan lisäksi huomioidaan myös tietoisuus arvioinnin eettisestä ulottuvuudesta.

Åbo Akademi-Vaasan toisessa osahankkeessa (VOIMA) tarkastellaan, miten vanhempien osallisuutta koulun toimintakulttuurin kehittämisessä ja lapsen oppimisen arvioinnissa voidaan kehittää. Hankkeen tavoitteena on tarkastella lapsen koulunkäyntiä, kodin ja koulun yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta koulun toiminnassa vanhempien näkökulmasta, erityisenä painopisteenä maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat. Tämän osahankkeen lähtökohtana on Vanhempien barometri 2018 tulokset. Tuloksia hyödynnetään vanhempien ja opettajien/rehtoreiden fokusryhmissä. Tulosten pohjalta laaditaan suosituksia siitä, kuinka vanhempien osallisuutta koulun toimintakulttuurin ja oppilaiden oppimisen arvioinnin kehittämisessä voidaan vahvistaa. Barometrissä ja fokusryhmäkeskusteluissa saatuja tuloksia hyödynnetään Kaaro- verkoston täydennyskoulutuksissa (MOOCeissa).

OTA YHTEYTTÄ
RS h 2015 liten bild.jpg

Renata Svedlin

KAARO Åbo

Universitetslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

renata.svedlin@abo.fi

Strandgatan 2

65100 Vasa

KAARO Åbo / Vaasa työryhmä
RS h 2015 liten bild.jpg

Renata Svedlin

KAARO Åbo

Universitetslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

Michael_Uljens_mindre.jpg

Michael Uljens

KAARO Åbo

professor, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

Henkilokunta_Klockars_Bernt_9700693_1_ed

Bernt Klockars

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Ledande rektor

Elo_Janne_0237_edited.jpg

Janne Elo

KAARO Åbo

Universitetslärare

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Åbo Akademi

Ritva Mertaniemi_edited.jpg

Ritva Mertaniemi

KAARO Åbo

projektforskare , Åbo Akademi

Elisabet B-K 29.10.2018_edited.jpg

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Rektor för den grundläggande utbildningen