top of page

KAARO Helsinki

 

KAARO Helsinki rakentaa opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien ja opettajien arviointiosaamista.

Arviointiosaamista lähdetään kehittämään läpäisevästi osana opettajan pedagogisia opintoja ja osana elinikäistä oppimista opettajien täydennyskoulutuksen kautta. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri koulutusohjelmien, harjoittelukoulujen ja kenttäkoulujen kanssa sekä rakentaa yhteistyönmalleja yhteiselle kehittämiselle.

 

KAARO Helsinki mahdollistaa arviointiosaamisen kehittämisen yhdessä muiden kanssa ja tukee käytänteiden jakamista ja levittämistä, ajatusten herättämistä ja arvioinnin rakentamista uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitystä tukevaksi.

 

KAARO Helsinki työryhmän jäsenet ovat mukana kehittämässä arvioinnin opetusta ja täydennyskoulutusta. KAARO Helsinki kokoaa tutkimustietoa ja tukee tutkimukseen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä Helsingin yliopistossa. Yhtenä osana on arvioinnin käyttö oppimisstrategioiden ja oppimaan oppimisen tukena. 

_ _ _

KAARO Helsingfors bygger upp utvärderingskunskap som grundar sig på forskning för lärarutbildare, lärarstuderande och lärare. Vi börjar utveckla utvärderingskunskapen som en integrerad del av lärarnas pedagogiska studier och som en del av livslångt lärande via fortbildningen för lärare. Projektet samarbetar intensivt med olika utbildningsprogram, övningsskolor och fältskolor och bygger upp samarbetsmodeller för gemensam utveckling.

 

KAARO Helsingfors möjliggör utveckling av utvärderingskunskapen i samarbete med andra och stöder delning och spridning av praxis, väckande av tankar och uppbyggnad av utvärderingen så att den stöder synen på lärandet i den nya läroplanen. 

Medlemmarna i arbetsgruppen för KAARO Helsingfors är med om att utveckla undervisningen och fortbildningen i utvärdering. KAARO Helsingfors samlar forskningsresultat och stöder utvecklingen av utvärderingskunskap som grundar sig på forskning vid Helsingfors universitet. En del är användningen av utvärdering som stöd för inlärningsstrategier och färdigheten att lära sig. 

KAARO Helsinki - ota yhteyttä

kaaro-info@helsinki.fi

Hotulainen2.png

Risto Hotulainen

projektipäällikkö, KAARO-verkosto

projektinjohtaja, KAARO Helsinki

risto.hotulainen@helsinki.fi

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Sofia_Uhlenius_edited.jpg

Sofia Uhlenius

Projektisuunnittelija / projektiasiantuntija (Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin/ varhaiskasvatus),

KAARO-verkosto

sofia.m.uhlenius@utu.fi

Koulutuksen arviointikeskus, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto / Turun yliopisto

Wilén_Ella_henkilökuva (2).jpg

Ella Wilén

Projektisuunnittelija (Linjakas ja monpuolinen arviointi lukiossa),

KAARO-verkosto

ella.wilen@helsinki.fi

Koulutuksen arviointikeskus, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Inkeri-Ruokonen-5_edited.jpg

Inkeri Ruokonen

varajohtaja, KAARO-verkosto

Vastuukouluttaja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kursseilla

professori emerita, Turun yliopisto

inkeri.ruokonen@utu.fi

Turun yliopisto / Helsingin yliopisto

kuva_edited_edited.jpg

Joonas Junttila

Projektisuunnittelija (Linjakas ja monpuolinen arviointi lukiossa / videoinnit ja podcastit),

KAARO-verkosto

joonas.junttila@helsinki.fi

Koulutuksen arviointikeskus, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

KAARO Helsinki työryhmä

 

KAARO Helsinki työryhmä koostuu Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen, Kasvatusteiteiden osaston eri koulutusohjelmien, harjoittelukoulujen, kenttäkoulujen ja yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n tutkijoistaja ja opettajankouluttajista sekä aiheesta kiinnostuneista opettajaopiskelijoista.

 

KAARO Helsinki työryhmä kokoaa yhteen arviointiopetuksen Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja kehittää, yhtenäistää ja avaa käytänteitä talon sisällä ja on samalla vahvasti mukana koko KAARO verkoston yhteisessä kehittämistyössä.

Työryhmän jäsenet

Hotulainen2.png

Risto Hotulainen (pj)

projektipäällikkö, KAARO-verkosto &

projektinjohtaja, KAARO Helsinki

IMG_0889_edited.jpg

Raili Hilden

apulaisprofessori, kielididaktiikka, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

raili.hilden@helsinki.fi

Kasvatustieteiden osasto, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Reunamo_edited.jpg

Jyrki Reunamo

Yliopistonlehtori, Kasvastustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

jyrki.reunamo@helsinki.fi

PL 10, 00014 Helsingin yliopisto

Seija Karppinen_edited.jpg

Seija Karppinen

Yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

seija.karppinen@helsinki.fi

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

AnneMalin01.jpg

Anne Malin

Yliopistonlehtori, Kotitalousopettajan opintosuunta, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

anne.malin@helsinki.fi

PL 8, 00014 Helsingin yliopisto

peter_edited.jpg

Peter von Bonsdorff

Lehtori,

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Helsingin yliopisto

peter.vonbonsdorff@helsinki.fi

PL 30 (Kevätkatu 2),

00014 Helsingin yliopisto

Inkeri-200x300_edited.jpg

Inkeri Ruokonen (vpj)

varajohtaja, KAARO

professori, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, Turun yliopisto

inkeri.ruokonen@utu.fi

Seminaarikatu 1, 26100 Rauma

SeijaKairavuori_edited_edited.jpg

Seija Kairavuori

Yliopistonlehtori, Kuvataiteen didaktiikka, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

seija.kairavuori@helsinki.fi

PL 8, 00014 Helsingin yliopisto

Wallinheimo_edited.jpg

Kirsi Wallinheimo

Yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

kirsi.wallinheimo@helsinki.fi

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Anja_edited.jpg

Anja Huurinainen-Kosunen

Lehtori, Viikin normaalikoulu, Helsingin yliopisto

anja.huurinainen-kosunen@helsinki.fi

PL 30 (Kevätkatu 2)

00014 Helsingin yliopisto

Otsamo_Kaisu.jpg_edited.jpg

Kaisu Otsamo

Lehtori, Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopisto

kaisu.otsamo@helsinki.fi

PL 38 (Ratakatu 6),

00014 Helsingin yliopisto

bottom of page