top of page

KAARO Itä-Suomi

 

KAARO Itä-Suomi / Joensuu osallistuu kaikille yhteisen MOOCin ja verkkomateriaalin, seminaarien sekä arviointi-iltapäivien ja  koulutusten järjestämiseen. Se tekee hankkeen viestintää, raportointia ja arviointia osana koko verkostoa ja omien osahankkeidensa osalta.

 

Meitä kiinnostaa oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen eri oppiaineissa tutkimusperustaisesti sekä digitaalisten arviointiapuvälineiden kehittäminen opetusharjoittelijoiden ja oppilaiden käyttöön. Haluamme edistää oppimisen ja osaamisen vaihtoehtoisia arviointitapoja ja selkeyttää niiden perusteita. Pidämme tärkeinä formatiivisen arvioinnin perusteita ja käytännön keinoja sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuksessa.

_ _ _

KAARO Östra Finland deltar i arrangemangen av MOOC och webbmaterial, seminarier samt utvärderingseftermiddagar och utbildningar som är gemensamma för alla. Den genomför information, rapportering och utvärdering för projektet som en del av hela nätverket och för sina egna delprojekt. Vi är intresserade av att forskningsbaserat utveckla elevernas färdigheter i självutvärdering i olika läroämnen samt av att ta fram digitala hjälpmedel för utvärdering för undervisningspraktikanternas och elevernas bruk. Vi vill främja alternativa sätt att utvärdera lärande och kunnande och skapa klarhet i grunderna för dem. Vi anser att grunder och praktiska metoder för formativ utvärdering är viktiga både i lärarnas grundutbildning och i fortbildningen. 

Itä-Suomen yliopiston professori ja KAARO Itä-Suomen johtaja puhuu Youtube-kanavallaan opettajan arviointiosaamisesta, palautteesta ja arviointimenetelmistä. Ota kanava seurantaan ja katso videot!

KAARO Itä-Suomi kouluttaa

Tammikuu 2020- Helmikuu 2021

Koko neliosaiseen koulutukseen osallistunut hallitsee arvioinnin keskeiset käsitteet ja tehtävät, tietää opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa esitetyt arvioinnin perusteet ja osaa noudattaa niitä omassa arviointityössään. Kurssin suorittanut tuntee ja osaa soveltaa tavoitteisiin sovitettuja, arvioinnin monipuolisia menetelmiä, haluaa kehittää omaa arviointikäytäntöjään sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten opettajien kanssa. Lue lisää täältä ja tule mukaan!

Ikoni - ABC.png
Ota yhteyttä
ATJONEN02.jpg

Päivi Atjonen

johtaja, KAARO Itä-Suomi

professori, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Itä-Suomen yliopisto

PL 111, 80101 Joensuu

paivi.atjonen@uef.fi

tutkijasivut

KAARO Joensuu työryhmä
ATJONEN02.jpg

Päivi Atjonen (pj)

professori, johtaja, KAARO Joensuu

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto

PONTINEN18.jpg

Susanna Pöntinen

yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

susanna.pontinen@uef.fi

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

tutkijasivut

kuvanettisivuille.jpg

Sini Kontkanen

yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

ruotsalainen0218.jpg

Päivi Ruotsalainen

lehtori, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Attachment-1.jpeg

Lasse Eronen

yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

Martikainen.jpeg

Timo Martikainen

lehtori, Itä-Suomen yliopisto harjoittelukoulu

timo.martikainen@uef.fi

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto

jaakko121.jpg

Jaakko Väisänen

lehtori, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

bottom of page