top of page

KAARO Lappi

 

KAARO Lappi keskittyy yhdessä KAARO Aallon kanssa kuvallisten tuotosten ja prosessien arviointikäytänteiden kehittämiseen osana kuvataideopettajien koulutusta ja koulutusta ja jatkuvaa oppimista alalla, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityisenä kehittämiskohteena on kuvataiteen lukiodiplomin arviointiosaamisen ja -perusteiden kehittäminen.

 

Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan erityisesti vertaisoppimista tukevia koulutuskokonaisuuksia, jakamisalustoja ja oppimateriaalia.Hanke perustuu opettajankouluttajien, alan opiskelijoiden ja kentän opettajien kiinteään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen suunnittelussa, jakamisessa ja tuotannossa. Samalla tuotetaan tutkimustietoa ja tuetaan tutkimuksen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä alan opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.  

 

Lisäksi KAARO Lappi osallistuu KAARO-verkoston kaikille yhteisten seminaarien, työpajojen ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottamiseen. 

_ _ _

KAARO Lappland koncentrerar sig i samarbete med KAARO Aalto på att utveckla utvärderingspraxis för bildproduktion och bildprocesser som en del av bildkonstlärarnas utbildning och kontinuerligt lärande i branschen genom att utnyttja digitala lärmiljöer. Ett särskilt föremål för utvecklingen är att utveckla utvärderingskunskap och utvärderingsgrunder för gymnasiediplom i bildkonst.

 

Inom projektet framställs och produceras kurshelheter som särskilt stöder kamratinlärning, delningsplattformar och läromedel. Projektet grundar sig på intensivt samarbete mellan lärarutbildare, studerande på området och lärare på fältet och på interaktion i planering, delning och produktion. Samtidigt produceras forskningsresultat och utvecklingen av utvärderingskunskap som grundar sig på forskning stöds i lärarutbildningen och fortbildningen på området. 

 

Dessutom deltar KAARO Lappland i arrangerandet av seminarier, workshoppar och övrig utbildning som är gemensam för alla inom nätverket KAARO samt i produktionen av webbmaterial.  

Lue hankkeen kuulumisia blogistamme. Tekstissä Mirja ja Anniina kertovat kuvataiteen arvioinnin kehittämistyöstä, jota Lapin osahankkeessa tehdään.

Paletti_edited.png
Ota yhteyttä
Unknown-1.jpeg

Mirja Hiltunen

johtaja, KAARO Lappi

professori, Lapin yliopisto

KAARO Lappi työryhmä

Maltalla16.JPG

Marjo Pernu

yliopisto-opettaja, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto

Elina_pieni_edited.jpg

Elina Härkönen

yliopistonlehtori, Kuvataidekasvatus, Taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Anniika_Koivurova__edited_edited.jpg

Anniina Koivurova

yliopistonlehtori, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto

Unknown-1.jpeg

Mirja Hiltunen

johtaja, KAARO Lappi

professori, Lapin yliopisto

bottom of page