KAARO Lappi
Sivellin.png

KAARO Lappi keskittyy yhdessä KAARO Aallon kanssa kuvallisten tuotosten ja prosessien arviointikäytänteiden kehittämiseen osana kuvataideopettajien koulutusta ja koulutusta ja jatkuvaa oppimista alalla, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityisenä kehittämiskohteena on kuvataiteen lukiodiplomin arviointiosaamisen ja -perusteiden kehittäminen.

 

Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan erityisesti vertaisoppimista tukevia koulutuskokonaisuuksia, jakamisalustoja ja oppimateriaalia.Hanke perustuu opettajankouluttajien, alan opiskelijoiden ja kentän opettajien kiinteään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen suunnittelussa, jakamisessa ja tuotannossa. Samalla tuotetaan tutkimustietoa ja tuetaan tutkimuksen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä alan opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.  

 

Lisäksi KAARO Lappi osallistuu KAARO-verkoston kaikille yhteisten seminaarien, työpajojen ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottamiseen. 

Lue hankkeen kuulumisia blogistamme. Tekstissä Mirja ja Anniina kertovat kuvataiteen arvioinnin kehittämistyöstä, jota Lapin osahankkeessa tehdään.

Paletti_edited.png
Ota yhteyttä
Unknown-1.jpeg

Mirja Hiltunen

johtaja, KAARO Lappi

professori, Lapin yliopisto

Maltalla16.JPG

Marjo Pernu

yliopisto-opettaja, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto

Elina_pieni_edited.jpg

Elina Härkönen

yliopistonlehtori, Kuvataidekasvatus, Taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Anniika_Koivurova__edited_edited.jpg

Anniina Koivurova

yliopistonlehtori, Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto

Unknown-1.jpeg

Mirja Hiltunen

ledare, KAARO Lappi

professor, Lapplands universitet