Yhdessä.

KAARO-VERKOSTON YHTEISTYÖTAHOT

KAARO-verkosto on opetus ja

kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksenkehittämishankke. Toimintamme osallistaa mukaan opettajankouluttajat, opettajat sekä tutkijat ja vaikuttaa siten laajasti arviointikulttuurin kehittämiseen Suomessa.

Verkoston osapuolet

 • Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden osasto, aineenopettajien koulutus (AO-jaos ja AO-kery), luokanopettajankoulutus (suomen-/ruotsinkielinen), varhaiskasvatuksen opettajien koulutus(suomen-/ruotsinkielinen), käsityötieteen opettajat, kotitaloustieteen opettajat, erityisopetus, yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Viikin normaalikoulu, Helsingin Normaalilyseo

Yhteistyössä seuraavien hankkeiden kanssa

 • Kulttuuri-, katsomus-, ja kielitietoinen perusopetus KUPERA, Helsingin yliopisto

 • Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri, Helsingin yliopisto

 • Oppiminen, ryhmittely, arviointi ja hyvinvointi joustavissa oppimisympäristöissä, Vantaan kaupunki & Helsingin yliopisto

 • Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen – Ope osaa, Helsingin yliopisto

 • Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa, Helsingin yliopisto

 • OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto & Turun yliopisto

 • Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto

 • Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa, Tampereen yliopisto

opa_suuri.jpg

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

YHTEISTYÖSSÄ

Hankkeen tarkoituksena on 1) kartoittaa opettajakoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä käytössä olevia oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa, 2) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä haasteita ja tarpeita 3) kehittää koulun ja opettajien arviointitietoisuutta ja arviointitapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen-hanke

Yhteistyötahot

 • Opetus- ja kultturiministeriö (hankkeen rahoittaja ja eri hankkeiden yhteiset tapahtumat yms.)

 • eNorssi-verkosto

 • Harre-verkosto

 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

 • Ylioppilastutkintolautakunta 

 • Opetushallitus 

 • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL

 • Helsingin kaupunki ja kaikkien KAARO-verkostojen toimijoiden yhteistyö-kaupungit

 • Jyväskylän yliopisto

 • Turun yliopisto

 • Tampereen yliopisto

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Rahoittaa:

©2020 by Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO