HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
OKM_blanc_BG.png

©2018 by Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

Yhdessä.

KAARO-VERKOSTON YHTEISTYÖTAHOT

KAARO-verkosto käynnistää toimintansa opetus ja

kulttuuriministeriön tukemana opettajankoulutuksenkehittämishankkeena. Toimintamme osallistaa mukaan opettajankouluttajat, opettajat sekä tutkijat ja vaikuttaa siten laajasti arviointikulttuurin kehittämiseen Suomessa.

Verkoston osapuolet

 • Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden osasto, aineenopettajien koulutus (AO-jaos ja AO-kery), luokanopettajankoulutus (suomen-/ruotsinkielinen), varhaiskasvatuksen opettajien koulutus(suomen-/ruotsinkielinen), käsityötieteen opettajat, kotitaloustieteen opettajat, erityisopetus, yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Viikin normaalikoulu, Helsingin Normaalilyseo

Yhteistyössä seuraavien hankkeiden kanssa

 • Kulttuuri-, katsomus-, ja kielitietoinen perusopetus KUPERA, Helsingin yliopisto

 • Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri, Helsingin yliopisto

 • Oppiminen, ryhmittely, arviointi ja hyvinvointi joustavissa oppimisympäristöissä, Vantaan kaupunki & Helsingin yliopisto

 • Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen – Ope osaa, Helsingin yliopisto

 • Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa, Helsingin yliopisto

 • OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto & Turun yliopisto

 • Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto

 • Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa, Tampereen yliopisto

Yhteistyötahot

 • Opetus- ja kultturiministeriö (hankkeen rahoittaja ja eri hankkeiden yhteiset tapahtumat yms.)

 • eNorssi-verkosto

 • Harre-verkosto

 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

 • Ylioppilastutkintolautakunta 

 • Opetushallitus 

 • Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL

 • Helsingin kaupunki ja kaikkien KAARO-verkostojen toimijoiden yhteistyö-kaupungit

 • Jyväskylän yliopisto

 • Turun yliopisto

 • Tampereen yliopisto