Yhdessä.

KAARO-VERKOSTON YHTEISTYÖTAHOT

KAARO-verkosto on opetus- ja

kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksenkehittämishankke. Toimintamme osallistaa mukaan opettajankouluttajat, opettajat sekä tutkijat ja vaikuttaa siten laajasti arviointikulttuurin kehittämiseen Suomessa.

Abstract Colors 8
HEA.png
HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
ulapland_MV_logo.png

Verkoston osapuolet

Illustrated Eyes

Yhteistyössä seuraavien hankkeiden kanssa

opa_suuri.jpg

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

KAARO-verkoston yhteistyötaot

YHTEISTYÖSSÄ

jyu-keskitetty-kaksikielinen.jpg

Hankkeen tarkoituksena on 1) kartoittaa opettajakoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä käytössä olevia oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa, 2) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä haasteita ja tarpeita 3) kehittää koulun ja opettajien arviointitietoisuutta ja arviointitapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen -hanke
Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke

KUPERA -hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa.

Vuorovaikutus.jpg

Yhteistyötahot

Abstract Colors 5
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg