top of page

Kehitetään arviointia yhdessä! -hanke

 

Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta perusopetuksen arvioinnissa, arvioinnin kriteereissä ja dialogissa.

 

Kehitetään arviointia yhdessä! on KAARO-verkoston hanke, joka tuottaa yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa maksuttomia tutkimuspohjaisia materiaaleja perusopetuksen arviointiin.

 

Kutsumme mukaan opettajat, rehtorit, opetusalan asiantuntijat, koulut ja kunnat yhteiseen kehittämistyöhön! Koulutamme arviointitiimejä lähi - tai verkkokoulutuksissa, sekä valtakunnallisilla MOOC-kursseilla. Kursseille voi osallistua myös yhdessä kollegan kanssa. Kurssimme ovat maksuttomia.  

Hankkeen tavoitteet

 1. OPS:n arviointiluvun ja uudistuneiden arviointikriteereiden käyttöönoton ja toimeenpanon tukeminen.

 2. Arviointitiimien ja -ryhmien valtakunnallinen kouluttaminen.

 3. Koulujen arviointikäytänteiden dialogisuuden tukeminen.

 4. Tutkimusperustaisten ja testattujen toimintamallien rakentaminen koulujen arviointikäytänteiden kehittämisen tueksi.

Tutusta hankkeessa tuotettuihin palveluihin kunta- ja kouluverkoston sivulla >

Hankkeen tausta

Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta vahvistavan työn, johon sisältyy tarkempien päättöarvioinnin kriteerien laatiminen sekä opetussuunnitelmaan kuuluvien arvioinnin periaatteiden täsmennys. Uudistamisen keskeinen tavoite on oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen arvioinnissa.

 

KAARO-verkosto on mukana Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeellaan mukana uudistusten jalkauttamistyössä. 

Hankkeen aikataulu

Kaikkia vuosiluokkia koskevien arvioinnin linjausten selkiyttäminen

 • Kevät ja kesä 2019: työ arvioinnin linjausten tarkentamiseksi

 • Syys–lokakuu 2019: arvioinnin linjausten luonnos kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019

 • Marras–joulukuu 2019: palautteen pohjalta tehtävä viimeistelytyö

 • 11.2.2020: uudet linjaukset julkaistaan oph.fi-verkkopalvelussa 

 • Kevät 2020: paikallisten opetussuunnitelmien päivittäminen

 • Elokuu 2020: linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020

Päättöarvioinnin kriteerit

 • Kevät ja kesä 2019: työ arvioinnin linjausten tarkentamiseksi

 • Syys–lokakuu 2019: arvioinnin linjausten luonnos kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019

 • Marras–joulukuu 2019: palautteen pohjalta tehtävä viimeistelytyö

 • 11.2.2020: uudet linjaukset julkaistaan oph.fi-verkkopalvelussa 

 • Kevät 2020: paikallisten opetussuunnitelmien päivittäminen

 • Elokuu 2020: linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta täältä >

bottom of page