kehitetään arviointia yhdessä!

Puhekupla_kysymysmerkki.png
Puhekupla_huutomerkki.png

Tervetuloa hankesivulle.

Tutustu meihin!

Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta perusopetuksen arvioinnissa, arvioinnin kriteereissä ja dialogissa. Kehitetään arviointia yhdessä! on KAARO-verkoston hanke, joka tuottaa yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa maksuttomia tutkimuspohjaisia materiaaleja perusopetuksen arviointiin. Kutsumme mukaan opettajat, rehtorit, opetusalan asiantuntijat, koulut ja kunnat yhteiseen kehittämistyöhön! Koulutamme arviointitiimejä lähi - tai verkkokoulutuksissa, sekä valtakunnallisilla MOOC-kursseilla, jotka ovat maksuttomia. Kursseille voi osallistua myös yhdessä kollegan kanssa! Koulutuskalenterin ja materiaalipankin löydät KAARO-verkoston verkkosivuilta.

 

 kehitetään arviointia yhdessä!

 

hankkeen taustaa

Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta vahvistavan työn,

johon sisältyy tarkempien päättöarvioinnin kriteerien laatiminen sekä opetus-suunnitelmaan kuuluvien arvioinnin periaatteiden täsmennys. 

Uudistamisen keskeinen tavoite on oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen arvioinnissa. KAARO-verkosto on mukana Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeellaan mukana uudistusten jalkauttamistyössä. 

Opetusneuvos Erjan Vitikka kertoo videolla perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistamisen eteen tehtävästä työstä

aikataulu

Kaikkia vuosiluokkia koskevien arvioinnin linjausten selkiyttäminen

 • Kevät ja kesä 2019: työ arvioinnin linjausten tarkentamiseksi

 • Syys–lokakuu 2019: arvioinnin linjausten luonnos kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019

 • Marras–joulukuu 2019: palautteen pohjalta tehtävä viimeistelytyö

 • 11.2.2020: uudet linjaukset julkaistaan oph.fi-verkkopalvelussa 

 • Kevät 2020: paikallisten opetussuunnitelmien päivittäminen

 • Elokuu 2020: linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020

 • Syksy 2020: päättöarvioinnin kriteerien laajempi kommentointi verkossa ja lausuntojen kerääminen

 •  Joulukuu 2020: kriteerit julkaistaan 31.12.2020

 • Kevät 2021: paikallinen käyttöönotto

 • Elokuu 2021: kriteerit tulevat voimaan 1.8.2021

 • Kevät 2022: kriteerien mukaisten päättöarvosanojen antaminen kaikissa oppiaineissa ja koko ikäluokalle keväällä 2022

  

Päättöarvioinnin kriteerit

HANKKEEN TAVOITTEET

1.

OPS:n arviointiluvun

ja uudistuneiden arviointikriteereiden käyttöönoton ja toimeenpanon tukeminen.

Lamppu.png

3.

Koulujen arviointikäytänteiden 

dialogisuuden tukeminen.

Lamppu.png

2.

Arviointitiimien

ja -ryhmien valtakunnallinen kouluttaminen.

Lamppu.png

4.

Tutkimusperustaisten ja testattujen toimintamallien rakentaminen koulujen arviointikäytänteiden 

kehittämisen tueksi.

Lamppu.png

tule osaksi verkostoa!

Kehitetään arviointia yhdessä! -hanke on suunniteltu tukemaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistetun arviointiluvun ja arviointikriteereiden käyttöönottoa valtakunnallisesti.

 

Hankkeessa koulutetaan arviointitiimejä, sekä laaditaan materiaaleja ja malleja koulujen ja kuntien arviointikulttuurin kehittämisen tueksi.

KAARO-verkosto toteuttaa hankkeen yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa.

suomen-kartta.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
 
Puhekupla_huutomerkki.png

Rakennamme kuntien kanssa malleja arviointikäytänteiden kehittämiseen koko kunnassa tai kunnan valitsemissa kouluissa. Yhteisten maksuttomien materiaalien ja monipuolisten toimintamallien avulla kunnat saavat tukea arviointikäytänteidensä kehittämiseen. Kuntaverkoston kunnat sitoutuvat järjestämään koulujen yhteisiä arviointi-iltapäiviä ja

tukevat koulujaan arviointikäytänteiden kehittämisessä.

KAARO kuntaverkosto

KAARO kouluverkosto

Puhekupla_kysymysmerkki.png

Arviointitiimit tukevat oman koulunsa arviointikäytänteiden kehittämistä. Koulutukset käyneiden tiimien tuella koko työyhteisö osallistuu kehittämistyöhön. Koulutamme ja tarjoamme tukimateriaaleja ja malleja arviointitiimeille, jotta he voivat paremmin olla kollegoidensa tukena. Kouluverkoston koulut kehittävät arviointikäytänteitään ja nimeävät kehittymistyön tueksi arviointitiimin.

kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä &

tule mukaan!

LISÄTIETOJA:

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Melina Lukkarinen

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

Asset 4_edited_edited.png