Rahoittaa:

©2019 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg

KURSER, SEMINARIER OCH EVENEMANG

Nätverket KAARO arrangerar kurser som stöder utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Kom med på våra kurser och seminarier.

Nätverket KAARO arrangerar utvärderingseftermiddagar, riksomfattande och lokala seminarier och övriga evenemang med anknytning till temana utvärdering och utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Alla verksamhetsställen i KAARO arrangerar aktivt verksamhet på sitt område.

Vi bygger forskningsbaserat upp kurser för lärarnas grundutbildning och fortbildning. Nätverket KAARO arrangerar fortbildning på olika håll i Finland och påverkar utvecklingen av lärarutbildningens grundkurser i flera universitet.  

Följ våra evenemang på vår webbplats, på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev till din e-post. Välkommen med! 

Ikoni - ABC.png

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle perusopetuksen ja lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita.

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOCkurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

KURSSIN TAVOITTEENA:

  • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

  • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

  • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin keskeisinä sisältöinä: johdatus arvioinnin teorioihin, kasvun ajattelumalli arvioinnissa, oppimaan oppiminen ja arviointi, ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla, arviointi oppimisen tukena, itse- ja vertaisarviointi, portfoliot

Kurssi aukeaa 30.1.2020

mooc.helsinki.fi

Tapahtumat ja koulutukset
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - perusopetuksen opettajille, kevät 2020
Sat, Feb 01
Online
Feb 01, 5:00 PM – Apr 30, 11:59 PM
Online
Tule mukaan kaaro.fi/mooc -sivun kautta
Share Event
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2020
Sat, Feb 01
Online
Feb 01, 5:00 PM – Apr 30, 9:00 PM
Online
Tule mukaan kaaro.fi/mooc -sivun kautta
Share Event
Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Osa 2: Arviointi opetussuunnitelman ja lainsäädännön kehyksessä
Tue, Apr 21
Location is TBD
Apr 21, 9:00 AM – 5:00 PM
Location is TBD
Koulutus on osa neliosaista KAARO Itä-Suomen järjestämää opettajien arviointiosaamisen koulutusta. Osa 2 järjestetään Kuopiossa. Tarkka paikka ilmoitetaan lähempänä.
Share Event
Taito- ja taideaineiden osaaminen näkyväksi - lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. -seminaari
Mon, Apr 27
Minerva-tori, K226
Apr 27, 12:00 PM – 6:00 PM
Minerva-tori, K226, Siltavuorenpenger 5, 00170 Helsinki
Share Event
Arviointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa
Tue, Apr 28
Jyväskylä
Apr 28, 10:00 AM – Apr 29, 4:00 PM
Jyväskylä, Jyväskylä, Finland
KAARO-verkosto järjestää yhteistyössä OPA-hankkeen ja Liikunta ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaaminen - hankkeen kanssa Arviointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa tapahtuman opettajankouluttajille, tutkijoille ja asiasta kiinnostuneille.
Share Event
Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Osa 3: Arvioinnin vaihtoehtoiset menetelmät & Hyvä summatiivinen arviointi
Time is TBD
Location is TBD
Time is TBD
Location is TBD
Katso koulutuksen sisällöt. Koulutus on osa neliosaista KAARO Itä-Suomen järjestämää opettajien arviointiosaamisen koulutusta. Osa 3 järjestetään Mikkelissä viikolla 45.
Share Event
Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen, Osa 4: Formatiivinen arviointi & Itse-ja vertaisarviointi
Time is TBD
Location is TBD
Time is TBD
Location is TBD
Osa 4 järjestetään helmikuussa 2021 viikolla 15 Savonlinnassa. Tarkka paikka määritellään myöhemmin.
Share Event