HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Rahoittaa:

©2019 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO

Meeting the Staff

KURSER, SEMINARIER OCH EVENEMANG

Nätverket KAARO arrangerar kurser som stöder utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Kom med på våra kurser och seminarier.

Nätverket KAARO arrangerar utvärderingseftermiddagar, riksomfattande och lokala seminarier och övriga evenemang med anknytning till temana utvärdering och utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Alla verksamhetsställen i KAARO arrangerar aktivt verksamhet på sitt område.

Vi bygger forskningsbaserat upp kurser för lärarnas grundutbildning och fortbildning. Nätverket KAARO arrangerar fortbildning på olika håll i Finland och påverkar utvecklingen av lärarutbildningens grundkurser i flera universitet.  

Följ våra evenemang på vår webbplats, på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev till din e-post. Välkommen med!