Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet
taide- ja taitoaineissa
5op -kurssi 
KEVÄT 2021
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: erityisesti taide- ja taitoaineiden aineenopettajille ja aineenopettajaopiskelijoille

 

Kurssin toteutus: Kaksi koulutuspäivää verkossa, kolme etäjaksoa MOOC-oppimisympäristössä


Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa taide- ja taitoaineiden opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uudistuneiden päättöarvioinnin kriteereihin avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin taide- ja taitoaineiden päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perusteena.

Kurssin suorittaminen: kahteen koulutuspäivään osallistuminen verkossa, ennakkotehtävä, kolmen etäjakson tehtävät sekä opettajatiimeissä työskentelyä

KURSSIN aikataulu ja rakenne

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssityöskentely alkaa ennakkotehtävällä ja etäjakso-osuudella 15.2.2021.

 

Lähikurssipäivät ovat ma 15.3.2021 ja ma 12.4.2021.

 

Kurssi päättyy toisen etäjakson jälkeen 12.5.2021.

KURSSIN TAVOITTEEt

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja -kriteerien käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa

 • kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukee opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle aikaa​​​

Kurssin sisältö

 

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus taide- ja taitoaineissa

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit taide- ja taitoaineissa

 • monipuoliset arviointimenetelmät​​​​​

 
 
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (2014), Opetushallitus

 • Perusopetuksen arviointiluku 6, 10.2.2020., Opetushallitus

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • ”Että tietää missä on menossa” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (2019). Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi, Nina Rumpu, Risto Hietamaa, Jaakko Immonen. Julkaisut 7:2019. KARVI

kurssikirjallisuus

Kouluttajat

Martti Raevaara

Leena Knif

Mirja Hiltunen

Annamari Manninen

Elina Härkönen

 

Leena knif

Vastuukouluttaja

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Melina lukkarinen

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

LISÄTIETOJA

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Rahoittaa:
OKM_FI_2rivi_logot_ISO._läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2021 by Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO