Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa 5 op -verkkokurssi 

Syksy 2023

Kohderyhmä: Lukion opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 

Kurssin toteutus: Kurssi toteutetaan syksyllä 2023. Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa -verkkokurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin tavoitteet: 

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin sisältö:

 • ​johdatus arvioinnin teorioihin

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 • digitaalinen arviointi


Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kolme tehtävää. ​Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Susanna Kaitera ja Tarja Tuomainen.


Lisätietoja: 

Marja Tamm

projektipäällikkö

marja.tamm@helsinki.fi

050 3119 302

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avautuu loppuvuodesta 2022.