top of page

Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa 5 op -verkkokurssi 

Kohderyhmä: Lukion opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 

Kurssin toteutus: Kurssi on käynnissä DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä. Osallistujat voivat suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kurssi on osallistujille maksuton.

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa -verkkokurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin tavoitteet: 

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin sisältö:

 • ​johdatus arvioinnin teorioihin

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 • digitaalinen arviointi


Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaleihin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssi arvioidaan asteikolla täydennettävä / hyväksytty.

Kouluttajat: Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Susanna Kaitera, Tarja Tuomainen ja Marja Tamm.

Ilmoittautuminen: Ei käynnissä

bottom of page