top of page

Ajankohtaista arvioinnin kentällä

Päivitetty: 31. jouluk. 2019

Vuosi 2019 on ollut arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen näkökulmasta erittäin aktiivista aikaa.


Keväällä julkaistiin Karvin raportti ”Että tietää missä on menossa” – Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Raportissa nostettiin esille keskeisiä suosituksia arvioinnin kehittämiseen ja raportti on saanut hyvän vastaanoton eri tahoilla. Raportin keskeinen viesti arvioinnin avoimuuden, luottavan arviointi-ilmapiirin ja arvioinnin kehittämisen keskeisistä teemoista antaa hyvän pohjan asioiden eteenpäin viemiselle.

Opetushallituksella on käynnissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointi luvun ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kehittämistyö, joka arviointi luvun osalta tulee päätökseensä alkuvuodesta 2020 ja kriteereiden osalta vuoden 2021 alussa. Uusi arviointiluku astuu voimaan 1.8.2020 ja tällöin peruskouluissa otetaan käyttöön arvioinnin uudet normit ja linjaukset. Päättöarvioinnin oppiainekohtaiset uudet kriteerit tulevat voimaan 1.8.2021 ja näiden mukaiset todistuksen annetaan 9. luokkalaisille jo keväällä 2022.

Lukion osalta opetussuunnitelma uudistus saatiin päätökseen 7.11.2019 julkaistujen uusien perusteiden myötä ja nämä otetaan käyttöön syksyllä 2021, joten paikalliseen OPS-työhön on lukioissa varattava nyt aikaa.

Varhaiskasvatuksessa otettiin tänä syksynä käyttöön uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joissa oppimisympäristön arviointi on nostettu selkeästi esille ja syyskuussa Karvi julkaisi varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit. Nämä molemmat asiakirjat tukevat selkeästi laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämistä tukevan arviointitiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.


KAARO-verkosto tukee arvioinnin, arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin kehittämistä laajamittaisesti vuonna 2020. Laadimme useissa tutkimushankkeissamme uusia toimintamalleja ja suosituksia. Tammikuussa käynnistämme Opetushallituksen tukeman Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeen, jolla tuetaan perusopetuksen OPS:n uudistetun arviointiluvun ja arviointikriteereiden käyttöönottoa kunnissa ja kouluissa. Koulutamme arviointitiimejä valtakunnallisesti ja rakennamme malleja ja toimintaesimerkkejä koulujen arviointikulttuurin dialogisuuden lisäämisen tueksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä KAARO-verkoston osahankkeiden ja useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Tiedotamme näistä koulutuksista tammi-helmikuun aikana, joten seuraathan meitä somessa (@KAAROverkosto) ja tilaa uutiskirjeemme, niin saat tiedot uusimmista koulutuksistamme alueellasi.


Lue lisää verkoston kuulumisista viimeisimmästä uutiskirjeestämme!


Hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa, jatketaan arvioinnin kehittämistä yhteistyössä taas vuonna 2020!


Marja Tamm

projektipäällikkö

KAARO-verkosto

Comentarii


bottom of page