top of page

Lukiodiplomi tekee taide- ja taitoaineiden osaamisen näkyväksi

Lukiodiplomi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityisosaamista ja harrastuneisuutta. Sen voi parhaillaan suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa tai teatterissa, ja siten täydentää lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon osoittamaa osaamista. Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROn seminaarissa 17.12.2020 keskusteltiin lukiodiplomin ja sen arvioinnin kehittämisestä.


Taide- ja taitoaineiden osaaminen näkyväksi - lukiodiplomin tulevaisuus 2.0. -seminaarissa tarkasteltiin lukiodiplomin roolia osana lukiokoulusta sekä pohdittiin taide- ja taitoaineiden arviointia eri näkökulmista.


Tilaisuudessa lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Tuomo Laakso kertoi lukiokoulutuksen ja lukiodiplomin kehittämisestä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n näkökulmasta. Otaniemen lukion kehittäjärehtori Kaisa Tikka tarkasteli lukiodiplomijärjestelmän kehittämistä toteutetun opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen pohjalta.


Yksikön päällikkö Petri Lehikoinen ja opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta tarkastelivat lukiodiplomin kehittämisnäkymiä osana uudistuvaa lukiokoulutusta. Lehtori Elina Laakso pohti puheenvuorossaan tulevaisuuden taitojen merkitystä taideaineissa.


Lopuksi seminaarin puheenjohtajat professori Mirja Hiltunen ja professori Martti Raevaara kertoivat Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisestä KAARO-osahankkeesta. Osahankkeessa on pyritty kirkastamaan taide- ja taitoaineiden arvioinnin erityispiirteitä ja hyviä käytäntöjä erityisesti kuvataideopetuksessa ja lukiodiplomin arvioinnissa.


Seminaariin sisältyi lisäksi työskentelyä työpajoissa. Työpajoissa keskusteltiin taide- ja taitoaineiden arviointikäytänteistä ja -osaamisesta sekä pohdittiin lukiodiplomin kehittämistä ja tulevaisuutta arvioinnin, digitaalisuuden, kriteerien ja korkeakouluvalintojen näkökulmista. Seminaaripäivä keräsi koolle 130 lukiodiplomin kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa.Lisätietoa lukiodiplomin arvioinnin kehittämistyöstä KAARO-verkostossa osoitteessa kaaro.fi/kaaro-aalto.


Yhteyshenkilöt


Lukiodiplomin kehittämishanke KAARO-verkostossa


professori Mirja Hiltunen mirja.hiltunen@ulapland.fi ja professori Martti Raevaara martti.raevaara@aalto.fi


Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO


projektipäällikkö Marja Tamm marja.tamm@helsinki.fi

Comentários


bottom of page