top of page

Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin 5 op -verkkokurssi 

Kevät 2024

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja opettajaksi opiskelevat.

 

Kurssin toteutus: Kurssi toteutetaan DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä keväällä 2024. Osallistujat voivat suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kurssi on osallistujille maksuton ja sisältää mahdollisuuden osallistua kolmeen iltapäiväseminaariin. Kevään 2024 kurssi on käynnissä 15.1.–31.5.2024

 

Kurssikuvaus: Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin -kurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat syventämään arviointiosaamistaan. Kurssin aikana saadaan konkreettisia malleja tutkimus- ja arviointitiedon hyödyntämiseen oman työn sekä varhaiskasvatus- ja esiopetusympäristön havainnoimiseen ja kehittämiseen.

Kurssin tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • tutkimusperustaisten arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arviointiosaamisen toimintatavat ja keskeiset menetelmät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen ja sensitiivisen arviointiosaamisen pedagogiikan laadun tukena

 • moniammatillisen yhteistyön ja arviointiosaamisen merkityksen lapsen oppimisen ja kasvun tuen arvioinnissa

 • varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden merkityksen toiminnan kehittämiselle

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle

Kurssin sisältö:

 • arviointiosaamisen syventäminen ja konkretisoiminen osana pedagogista toimintaa

 • digitaaliset laadunarviointijärjestelmät

 • paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta ja kehittävä arviointi

 • reflektio ja pedagoginen ryhmäsensitiivisyys pedagogiikan kehittävässä arvioinnissa

 • lapsen tuen arviointiin liittyvä moniammatillinen yhteistyö ja kehittävä arviointi

 • käytännön vuorovaikutus moninaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristössä

 • videohavainnointi ja muut kehittävän arvioinnin menetelmät

 • laaja-alaisen osaamisen arviointi ja lapsen oppimisen tukeminen

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua sekä kurssitehtävät. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajina mm: Janniina Vlasov, Arniika Kuusisto, Jyrki Reunamo, Inkeri Ruokonen ja Marja Tamm.


Lisätietoja: Sofia Uhlenius, sofia.m.uhlenius@utu.fi tai Inkeri Ruokonen, inkeri.ruokonen@utu.fi

bottom of page