top of page

Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin -seminaari-iltapäivät 

Kevät 2024

KAARO-verkoston järjestämät Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin -seminaari-iltapäivät johdattavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja johtajat syventämään arviointiosaamistaan kolmena iltapäivänä: 1.2., 14.3. ja 4.4. Koulutusiltapäivissä alan asiantuntijat kertovat ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittävään arviointiin liittyvistä teemoista.

 

Koulutuspäivien teemoina ovat varhaiskasvatuksen laadun kehittävä arviointi, moninaisuuden tukeminen sekä videointi, dokumentointi ja reflektointi kehittävän arvioinnin välineinä.

 

Koulutuspäiviin voi osallistua Zoomin välityksellä. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus verkostoitua, jakaa ajatuksiasi ja oppia yhdessä kollegojen kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton ja järjestetään Opetushallituksen tuella. 

  

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja johtajat.

  

Toteutus 

Koulutus toteutetaan Zoomin välityksellä.

 

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

 

Kevään 2024 seminaariohjelma

 

To 1.2.2024 klo 12:30 - 16:00 
Varhaiskasvatuksen l
aadun kehittävä arviointi – arviointiyhteistyötä lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin parhaaksi  

12:30-12:45 Päivän avaus ja tervetulosanat, Inkeri Ruokonen ja Marja Tamm
12:45 -13:30 Arviointineuvos Janniina Vlasov, KARVI, Valssin taikaa! Työvälineitä ja menetelmiä varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen tueksi
13:30-14:15 Pienryhmätyöskentelyä
14:15-14:30 Kahvitauko 
14:30-15:15 Vantaan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä: Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen tukemisen prosessit

15:15-15:45 Pienryhmätyöskentelyä
15:45-16:00 Päivän päätössanat

 

To 14.3.2024 klo 12:30 - 16:00 
Moninaisuuden tukeminen ja kehittävä arviointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 


12:30-12:45 Päivän avaus ja tervetulosanat

12:45-13:30 Yliopistonlehtori Heidi Layne: Monikulttuurinen arki ja arjen rasismi varhaiskasvatuksessa - Kohti tutkimusperustaista varhaiskasvatustoiminnan arviointia
13:30-14:15 Professori Arniika Kuusisto: Lasten arvot ja katsomusten rakentuminen moninaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
14:15-14:30 Kahvitauko  
14:30-15:15 Projektiasiantuntija Maria Tyrer: Kielitietoisen varhaiskasvatuksen uusimpia materiaaleja

15:15-15:45 Pienryhmätyöskentelyä 

15:45-16:00 Päivän päätössanat
 

To 4.4.2024 klo 12:30 - 16:00 
Videot, dokumentointi ja reflektointi kehittävän arvioinnin välineinä leikillisessä varhaiskasvatuspedagogiikassa
 

12:30-12:45 Päivän avaus ja tervetulosanat
12:45-13:30 Dosentti Jyrki Reunamo: Alle 3-vuotiaiden pedagogiikan arviointi. Pedagoginen dokumentointi kehittävän arvioinnin välineenä
13:30-14:00 Pienryhmätyöskentelyä Jyrki Reunamon esityksen pohjalta
14:00-14:15 Kahvitauko

14:15-15:00 Professori Minna Hannula-Sormunen, varhaisen matematiikan oppimisen havainnointi
15:00-15:45 Yliopistonlehtorit Anitta Melasalmi ja Tarja-Riitta Hurme: Oman pedagogiikan kehittävä arviointi videotyöskentelyn avulla
15:45-16:00 Täydennyskoulutuksen päätössanat

  

Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin -kurssin suorittaminen (5 op) 
Valoa Varhaiskasvatuksen arviointiin -kurssin (5 op) voi halutessaan suorittaa tekemällä täydennyskoulutuspäiviin osallistumisen lisäksi kurssin tueksi suunnitellut kurssitehtävät DigiCampus-alustalla kevään 2024 aikana. Kevään kurssi aukeaa 15.1.2024. Kurssitehtävien suorittamisesta ja palauttamisesta annetaan ohjeet ensimmäisessä koulutuspäivässä 1.2.2024

Lisätietoja: Sofia Uhlenius, sofia.m.uhlenius@utu.fi

bottom of page