top of page

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op -verkkokurssi 

Syksy 2023

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja opettajaksi opiskelevat.

 

Kurssin toteutus: Kurssi on käynnissä DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä 15.9.–15.12.2023. Ilmoittautuminen avautuu elokuussa. Osallistujat voivat suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan sekä tehdä ja palauttaa kaikkia suorituksia aina 15.12.2023 saakka. Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOC-verkkokurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin tavoitteet: 

 

Kurssin suoritettuaan osallistuja ymmärtää:

 • tutkimusperustaisen arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arvioinnin monipuoliset käytänteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen arviointiosaamisen suunnitelmallisen kehittämisen osana varhaiskasvatuksen opettajan työtä ja pedagogista johtamista

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle

Kurssin sisältö:

 • oppimaan oppiminen ja kasvunajattelumalli

 • kehittävä palaute ja pedagoginen dokumentointi

 • varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

 • lapsen osallisuuden osatekijät

 • lapsen oikeus osallisuuteen: Käytännön vuorovaikutus päiväkodin arjessa

 • oppimisympäristöjen arviointi lapsen osallisuuden näkökulmasta

 • osallistava pedagoginen johtajuus

 • arvioinnin osa-alue: Ilmaisun monet muodot

 • innostava ja osallistava oppiminen - lapsi tutkijana

 • lapsen kielen kehitystä tukeva arviointi

 • kasvan, liikun ja kehityn – lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön arviointi

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua sekä kolme tehtävää. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Inkeri Ruokonen, Mirjam Kalland, Jyrki Reunamo, Jenni Vartiainen, Jonna Kangas ja Marja Tamm.


Lisätietoja: Sofia Uhlenius, sofia.m.uhlenius@utu.fi

Ilmoittautuminen: ei käynnissä

bottom of page