Veso-työpajat 9.-10.8.2022

 

KAARO-verkosto järjestää lukuvuoden 2022–2023 avaukseen kaikille kouluille yhteiset Veso-työpajat 9.-10.8.2022 Zoomin välityksellä. Tavoitteenamme on tukea kouluja arvioinnin kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa arvioinnin eri näkökulmista.

 

Koulut voivat valita omaan ohjelmaansa sopivat työpajat ja rakentaa ne kiinteäksi osaksi oman koulun Veso- ja suunnittelupäivien kokonaisuutta. Koulu voi valita ohjelmasta vaikka vain yhden työpajan tai tulla mukaan useampaan työpajaan. 

 

Koulu ilmoittautuu valitsemiinsa työpajoihin yhdellä ilmoittautumisella ja saa yhteyshenkilölleen Zoom-linkit ja työpajojen ohjeistukset kesäkuun aikana. Veso-työpajat ovat kouluille maksuttomia. Ilmoitathan koulusi mukaan työpajoihin viimeistään 20.6.2022.

 

Työpajat tarjoavat:

 • Asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämiseen liittyvistä teemoista

 • Valmiit osuudet osaksi koulujen omien Veso- ja suunittelupäivien ohjelmaa

 • Ohjeet ja materiaalit omalla koululla pienryhmissä tehtäviin harjoituksiin ja niiden koostamiseen oman koulun suunnittelun ja arviointiosaamisen tueksi

 

Työpajan/työpajojen järjestelyt koululla:

 • Koulun yhteyshenkilö ilmoittaa koulun mukaan työpajaan/työpajoihin sekä vastaanottaa jaettavat materiaalit ja Zoom-linkin/linkit

 • Koululla varataan tilat, jossa voi jakaa kuvan ja äänen alustuksen aikana

 • Lisätään työpaja/t oman koulun tai kunnan Veso-päivien ohjelmaan.

Veso-työpajojen ohjelma

 

Työpajat sisältävät alustuksen, keskustelun ja työskentelyosuuden (30 min + 15 min + noin 30-60 min). Ohjelmassa myös ruotsinkielisiä työpajoja.

Tiistai 9.8.2022

 • klo 10.30–12.00 Arvioinnin yleiset periaatteet kouluissamme, Marja Tamm
  Työpajassa tutustutaan arvioinnin yleisiin periaatteisiin ja suunnitellaan oman koulun arvioinnin periaatteita. Arvioinnin yleisistä periaatteista sopiminen tukee arvioinnin avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, yhdenvertaisuutta ja monipuolisuutta.
   

 • klo 12.15–13.45 Lukuvuosi- ja päättöarvioinnin suunnittelu vuosiluokkaistettuja tavoitteita ja päättöarvioinnin kriteereitä hyödyntäen, Marja Tamm
  Työpajassa tarkastellaan lukuvuoden pedagogista suunnittelua oppimisen tavoitteiden ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi jaetaan hyviä käytänteitä, jotta arviointi ja tavoitteet kulkisivat lukuvuoden läpi rinnakkain.
   

 • kl 12.15-13.45 Mångsidig bedömning, Mia Skog
  Är bedömningen i vår skola mångsidig?
   

 • klo 14.15–15.45 Arvioinnin vuosikello ja arvioinnin kehittäminen koulussamme, Marja Tamm
  Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin suunnitella koko kouluyhteisön arvioinnin kehittämistä lukuvuoden eri vaiheissa. Työpaja osallistaa opettajat pohtimaan arvioinnin kehittämisen merkitystä lukuvuoden eri vaiheissa.
   

 • kl 14.15-15.45 Arbete och uppförande, Mia Skog
  Finns det en risk att elevens arbete och uppförande blandas samman när kunnande betygsätts?

 

Keskiviikko 10.8.2022

 • klo 8.15–9.45 Arvioinnin yleiset periaatteet kouluissamme, Marja Tamm
  Työpajassa tutustutaan arvioinnin yleisiin periaatteisiin ja suunnitellaan oman koulun arvioinnin periaatteita. Arvioinnin yleisistä periaatteista sopiminen tukee arvioinnin avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, yhdenvertaisuutta ja monipuolisuutta.
   

 • klo 10.15–11.45 Monipuolinen arviointi osaamisen ja oppimisen tukena, Marja Tamm
  Työpajassa perehdytään arvioinnin monipuolistamiseen ja yhdenvertaistamiseen lukuvuoden eri vaiheissa. Tavoitteena, että monipuolinen ja yhdenvertainen arviointi tukee oppimista ilman että opettajan työmäärä kasvaisi liikaa.
   

 • klo 14.15–15.45 Arvioinnin vuosikello ja arvioinnin kehittäminen koulussamme, Marja Tamm
  Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin suunnitella koko kouluyhteisön arvioinnin kehittämistä lukuvuoden eri vaiheissa. Työpaja osallistaa opettajat pohtimaan arvioinnin kehittämisen merkitystä lukuvuoden eri vaiheissa.

Veso-työpajojen materiaalit

Kehitetään arviointia yhdessä - tervetuloa mukaan työpajoihin!

 

Lisätietoja:

Marja Tamm

projektipäällikkö

marja.tamm@helsinki.fi

050 3119 302