Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana.

Kehitetään arviointia yhdessä! - arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -verkkokurssi 
Syksy 2021
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat

 

Kurssin toteutus: joustava verkkokurssi MOOC-alustalla, Kurssi aukeaa 15.9.2021 ja sulkeutuu 15.12.2021. Kurssille voi liittyä koska vain kurssin ollessa käynnissä. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin ja tehtäviä voi palauttaa aina 15.12.2021 saakka.


Kurssikuvaus: Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin kehittämisessä. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta.

Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää, kurssimateriaaliin tutustuminen 

KURSSIN aikataulu ja rakenne:

Kurssilla on kolme osiota, joihin jokaiseen kuuluu välitehtävä ja vertaisverkkokeskusteluun osallistuminen. Kurssin suoritusaika on 15.9.2021-15.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSSIN TAVOITTEEt

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukea arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Kurssin sisältö

 

 • OPS luku 6: keskeiset periaatteet, OPS-muutokset ja arvioinnin käsitteet, formatiivinen ja summatiivinen arviointi, opinnoissa eteneminen, lukuvuosi ja päättöarviointi sekä oppimisen tuki ja arviointi

 • arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan

 • arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen, osallisuus ja jaettu johtajuus

 • arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö

kurssikirjallisuus

 

 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus (myös päivitetty luku 6)

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • Growth Mindset, Carol Dweck 2006

 • Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 2019, KARVI

 
 
kaaro_verkkokurssi_syksy2021 (2).png

marja tamm

Päivi atjonen

sari harmoinen

susanna kaitera

tarja tuomainen

 

Ikoni - opettaja.png

LISÄTIETOJA

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Asset 4_edited_edited.png