top of page

Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena 5 op -verkkokurssi

Syksy 2023

Kurssien kohderyhmät: Tämä kurssi järjestetään kolmena erillisenä kohderyhmälle räätälöidyllä toteutuksella:

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat, varhaiskasvatusjohtajat ja muut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijat

 • perusopetuksen opettajat, rehtorit ja muut kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijat

 • lukio-opetuksen opettajat, rehtorit ja muut kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijat

Kehitetään arviointia yhdessä -kurssin sisällöt sopivat erityisen hyvin myös rehtorien, päiväkodinjohtajien ja kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi. Opettajaksiopiskelevat voivat suorittaa kurssin osaksi opintojaan.

​Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -kurssin tavoitteet ovat yhtenäiset kaikille kohderyhmille, mutta kurssin sisällöt on eriytetty opetusasteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen oppimispoluiksi.

 

Kurssin toteutus: Kurssi sopii siis hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska sitä voi suorittaa omaan tahtiin MOOC-oppimisympäristössä. Kurssi on osallistujille maksuton. Kurssi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2023. 

 

Kurssikuvaus: Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena MOOC-kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työssään ja työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan arvioinnin yleisiin periaatteisiin, arviointikäytänteisiin ja arviointiosaamiseen sekä näiden kehittämiseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmista. 

Kurssin tavoitteena: 

 • Tukea arvioinnin yleisten ja yhteisten periaatteiden kehittämistä työyhteisössä ja niiden soveltamista arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa

 • Antaa teoria ja tutkimuspohjaa arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • Tukea pedagogisten arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko koulu- tai varhaiskasvatusyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • Tukea opettajan ja koko koulu- tai varhaiskasvatusyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • Tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

Kurssin sisältö:

 • Lait, asetukset ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman tai opetussuunnitelman perusteet sekä paikalliset kirjaukset ja näiden vaikutus arviointi- ja kehittämistoimintaan. Kurssilla tutustutaan oman opetusasteen suunnitelmateksteihin erityisesti arvioinnin näkökulmasta. 

 • Arviointiosaaminen opettajan oman pedagogisen osaamisen ja koko työyhteisön osaamisen kehittämisen näkökulmista.

 • Arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien ja pedagogisten tiimien toimintaan.

 • Arviointi koko koulu- tai varhaiskasvatusyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen.

 • Arvioinnin kehittämisen johtaminen: jaettu johtajuus ja osallistaminen.

 • Arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien sekä varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyö. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman / opetussuunnitelman, teorioiden ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään koko koulu-, lukio- tai varhaiskasvatusyhteisön arviointia eteenpäin. 

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen ja Inkeri Ruokonen

 

Lisätietoja: kaaro-info@helsinki.fi

Ilmoittautuminen: Kurssi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2023. 

 

OPH_rahoittaa_musta.png
bottom of page