top of page

Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena 5 op -verkkokurssi

Syksy 2023

Kurssin kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen ja lukio-opetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat. Kurssin sisällöt sopivat myös rehtorien ja kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi.

​Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -kurssin tavoitteet ovat yhtenäiset kaikille kohderyhmille, mutta kurssin sisällöt on eriytetty opetusasteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen oppimispoluiksi.

 

Kurssin toteutus: Kurssi sopii siis hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska sitä voi suorittaa omaan tahtiin MOOC-oppimisympäristössä. Kurssi on osallistujille maksuton. Kurssi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2023. 

 

Kurssikuvaus: Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena MOOC-kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työssään ja työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan arvioinnin yleisiin periaatteisiin, arviointikäytänteisiin ja arviointiosaamiseen sekä näiden kehittämiseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmista. 

Kurssin tavoitteena: 

 • Tukea arvioinnin yleisten ja yhteisten periaatteiden kehittämistä työyhteisössä ja niiden soveltamista arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa

 • Antaa teoria ja tutkimuspohjaa arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • Tukea pedagogisten arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • Tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • Tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

Kurssin sisältö:

 • Lait, asetukset ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelma tai opetussuunnitelman perusteet eri asteilla sekä paikalliset kirjaukset ja näiden vaikutus arviointi ja kehittämistoimintaan. Kurssilla tutustutaan oman opetusasteen suunnitelmateksteihin erityisesti arvioinnin näkökulmasta. 

 • Arviointiosaaminen opettajan oman pedagogisen osaamisen ja koko työyhteisön osaamisen kehittämisen näkökulmista.

 • Arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan.

 • Arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen.

 • Arvioinnin kehittämisen johtaminen: jaettu johtajuus ja osallistaminen.

 • Arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö. 

 

Opetussuunnitelman, teorioiden ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään koko kouluyhteisön arviointia eteenpäin. 

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssin arviointi asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Kouluttajat: Päivi Atjonen, Sari Harmoinen ja Marja Tamm.

 

Lisätietoja: Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi050 3119 302

Ilmoittautuminen: Kurssi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2023. 

bottom of page