KAARO-verkosto

KAARO_iso.png

KAARO-verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke, joka kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

 

KAARO järjestää koulutusta (lähiopetuksena ja MOOCeina), seminaareja, vertaisoppimisen pajoja ja on mukana kehittämässä kursseja opettajaopiskelijoille osana pedagogisia opintoja (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus). Toimintamme osallistaa mukaan opettajankouluttajat, opettajat ja tutkijat ja vaikuttaa siten laajasti arviointikulttuurin kehittämiseen Suomessa.

KAARO-verkostossa ovat mukana Helsingin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi), Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa kansallisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

KAARO-verkostolla on johtoryhmä ja ohjausryhmä, sekä paikalliset työryhmät: KAARO Aalto, KAARO Helsinki, KAARO Itä-Suomi, KAARO Lappi, KAARO Oulu ja KAARO Åbo.

VERKOSTON RAKENNE

KAARO HELSINKI

Marja Tamm, Risto Hotulainen, Inkeri Ruokonen

KAARO AALTO

Martti Raevaara, Jani Vepsä ja

Marja Rastas

KAARO ITÄ-SUOMI

Päivi Atjonen ja Tarja Tuomainen

KAARO ÅBO

Michael Uljens, Renata Svedlin, Ritva Mertaniemi ja Mia Skog

KAARO OULU

Sari Harmoinen ja Susanna Kaitera

KAARO LAPPI

Mirja Hiltunen ja Annamari Manninen