KAARO-verkosto

VERKOSTON RAKENNE

KAARO HELSINKI

Inkeri Ruokonen, Marja Tamm, Risto Hotulainen ja Lotta Avelin

KAARO AALTO

Martti Raevaara, Jani Vepsä ja

Marja Rastas

KAARO ITÄ-SUOMI

Päivi Atjonen

KAARO ÅBO

Michael Uljens, Renata Svedlin ja Ritva Mertaniemi

KAARO OULU

Sari Harmoinen ja Anna Nurmivuori

KAARO LAPPI

Mirja Hiltunen

KAARO-verkosto on opetus ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke, joka kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

 

KAARO järjestää koulutusta (lähiopetuksena ja MOOC:eina), seminaareja, vertaisoppimisen pajoja ja on mukana kehittämässä kursseja opettajaopiskelijoille osana pedagogisia opintoja (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus). Toimintamme osallistaa mukaan opettajankouluttajat, opettajat ja tutkijat ja vaikuttaa siten laajasti arviointikulttuurin kehittämiseen Suomessa.

KAARO-verkostossa on mukana Helsingin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi), Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo akademi. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa kansallisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

KAARO-verkostolla on johtoryhmä ja ohjausryhmä, sekä paikalliset työryhmät: KAARO Aalto, KAARO Helsinki, KAARO Itä-Suomi, KAARO Lappi, KAARO Oulu ja KAARO Åbo.

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Rahoittaa:

©2020 by Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO