top of page

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kurssit

 

KAARO-verkoston arviointiosaamisen kurssitarjonta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

KAARO-verkosto järjestää varhaiskasvatuksen opettajille maksuttomia ja yliopistotasoisia tutkimukseen pohjautuvia arviointiosaamisen täydennyskoulutuksia verkkokursseina. Kursseillemme ovat lämpimästi tervetulleita opettajien lisäksi myös opettajaksi opiskelevat, johtajat sekä varhaiskasvatusalan asiantuntijat. Kurssit voidaan sisällyttää myös omiin korkeakouluopintoihin.

Kevään 2024 kurssit ovat auki tammikuusta toukokuuhun. Kurssit sopivat hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäviksi, sillä niitä voi suorittaa omaan tahtiin DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä. Ilmoittautuminen kevään 2024 kursseille aukeaa 1.1.2024.

 

Yksittäiset kurssit ovat 5 opintopisteen laajuisia. Voit suorittaa yksittäisiä 5 op -laajuisia kursseja tai koostaa niistä 15 op-laajuisen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuuden. KAARO-verkoston kurssitarjonnasta löydät jatkossa omat 15 opintopisteen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuudet varhaiskasvatuksen ja esiopetukseen.

Valitse itseäsi kiinnostava kurssi alta

Arviointi ja oppiminen 15 op -opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteet:

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksenteon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa 5 op

Ajankohta: syksy 2023

Kurssin tavoitteet:

​Kurssin suoritettuaan osallistuja ymmärtää:

 • tutkimusperustaisen arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arvioinnin monipuoliset käytänteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen arviointiosaamisen suunnitelmallisen kehittämisen osana varhaiskasvatuksen opettajan työtä ja pedagogista johtamista

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle

Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin 5 op

Ajankohta: kevät 2024

Kurssin tavoitteet:

 • tutkimusperustaisen arviointikäytänteiden kehittämisen omassa työssään

 • arviointiosaamisen toimintatavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • reflektiivisen ja sensitiivisen arviointiosaamisen pedagogiikan laadun tukena

 • moniammatillisen yhteistyön ja arviointiosaamisen merkityksen lapsen oppimisen tuen arvioinnissa

 • varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen arvioinnin ja pedagogisen johtamisen merkityksen arvioinnille

 • vertaisoppimisen merkityksen arviointiosaamisen kehittymiselle

Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla:​​​

Kokonaan verkossa MOOC-kurssina​

 • kurssimateriaaleihin ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen

 • kolmen osion vertaisverkkokeskustelut

 • kurssitehtävät

Seminaarikurssina

 • kurssimateriaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen

 • osallistuminen kolmeen verkkoseminaariin 

 • kurssitehtävät

Kehitetään arviointia yhdessä! - Arviointitiimit arvioinnin kehittämisen
tukena (varhaiskasvatus) 5 op

Ajankohta: syksy 2023

 

Kurssin tavoitteet:

 • tukea Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arviointiosion keskeisten periaatteiden käyttöä ja kehittämistä varhaiskasvatuksen arjessa

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukea arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko päiväkodin yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko varhaiskasvatusyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Saat kursseista opintosuoritusmerkinnät opintorekisteriin ja Opintopolkuun

Kurssin suorituksesta saat KAARO-verkostoon kuuluvan yliopiston myöntämän opintosuorituksen. Kurssin suoritettuasi saat linkin opintosuoritushakemuslomakkeelle. Suoritusten kirjaamisen jälkeen suoritusmerkinnät siirtyvät pienellä viiveellä Opintohallituksen ylläpitämään Oma Opintopolkuun. Jos olet yliopiston tutkinto-opiskelija, voidaan kurssi kirjata tai hyväksilukea osaksi opintojasi. Selvitäthän hyväksilukukäytänteet etukäteen yliopistostasi. Tutkinto-opiskelijoiden suoritustiedot välitetään suoraan KAARO-verkoston yliopistoihin kirjattavaksi. 

bottom of page