top of page

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap.

Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

 

 

 

Projekt KAY - Vi utvecklar bedömning tillsammans! -materialpaket

Materialpaket: Bedömning som pedagogiskt verktyg 


I materialpaketen ”Bedömnings som pedagogiskt verktyg för grundläggande utbildningen” och ”Bedömnings som pedagogiskt verktyg för gymnasiet”  får lärarna bekanta sig med teorier kring bedömning och lärande. Med hjälp av teorier och konkreta modeller ska lärarna granska och utveckla sina egna bedömningsrutiner. Kursinnehållet är avsett att hjälpa lärare att utveckla sin egen bedömningspraxis och -kompetens. Materialpaketet lämpar sig att användas i kollegier för att öka bedömningskompetensen och ge mera plats och tid för den pedagogiska diskussionen. 

Materialpaketet är uppdelat i tre moduler, efter varje modul finns det en pdf som kan användas för lärare att sammanställa en bedömningsplan. Materialpaketet kan även delas upp i flera delar. Effektivast är det om lärare bekantar sig med det utvalda materialet i förväg och under gemensam mötestid fokuserar på det kollegiala samtalet. Som bilaga till detta materialpaket finns tre pdf:ar som kan användas för att utveckla lärares bedömningsplaner.


Materialpaket: Slutbedömning

Detta materialpaket presenterar slutbedömningens allmänna principer och kriterier med hjälp av filmklipp och stödjer arbetet om slutbedömning genom olika diskussionsuppgifter för hela kollegiet i åk 7-9.

 

Materialpaket: Bedömningsteam


Detta materialpaket diskuterar behovet av samsyn kring bedömning, centrala begrepp, bedömningsteamets arbete i praktiken samt ger stöd till bedömningsarbetet med hela kollegiet i form av diskussionsfrågor och årsklocka.

 

 

Kontaktuppgifter

Mia Skog
Utbildningsplanerare
+358 505243482
E-post: mia.skog@abo.fi

 

bottom of page