Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap.

Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

 

 

   
Morgonkaffe och bedömningsdiskussion


Diskutera bedömningsfrågor tillsammans med kolleger medan du dricker ditt morgonkaffe! Huvudsakliga målgruppen är lärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Deltagandet är avgiftsfritt.

 

Två svenskspråkiga bedömningsmorgnar arrangeras våren 2022.

  • Torsdag 10.3.2022 kl. 8.15-9.00, Mångsidig bedömning

  • Torsdag 21.4.2022 kl. 8.15-9.00, Tema: Bedöma utan prov

 

Plats: Zoom


Anmäl dig via denna länk till en eller till båda bedömningsdiskussionerna > 

Kommunseminarium 6.4.2022

Vi arrangerar kommunseminarier som stöder utvecklingen av bedömningskompetens och bedömningskultur. Kommunseminarierna fokuserar på utveckling av bedömningskompetens på kommunnivå och i samarbete mellan skolor. Talarna är aktiva utvecklare av samarbetet mellan kommuner och skolor.

 

Ett svenskspråkigt Kommunseminarium arrangeras den 6.4.2022 kl. 14.00-16.00 på distans (Zoom).

Tema: Hur ska utbildningsanordnaren följa upp hur bedömningsprinciperna uppfylls i skolorna samt stödja utvecklingen av en enhetlig bedömningskultur.


Målgrupp: Rektorer, bildningsdirektörer, lärare och andra som är intresserade av att utveckla bedömningskompetens på kommunal nivå och skolor emellan.

 

Deltagandet är avgiftsfritt. 

 

Anmäl dig här

 

Fortbildningar våren 2022

 

 

Kontaktuppgifter
Mia Skog
Utbildningsplanerare
+358 505243482
E-post: mia.skog@abo.fi