top of page

Nationellt nätverk för utveckling av bedömningskunskap KAARO

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om bedömningskunskap som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll.

KAAROs verksamhet innefattar MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i bedömning för lärarstuderande (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

Medverkande universitet i KAARO är: Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

 

 

Projekt KAY - Vi utvecklar bedömning tillsammans! -materialpaket

Materialpaket: Bedömning som pedagogiskt verktyg 


I materialpaketen ”Bedömning som pedagogiskt verktyg för grundläggande utbildningen” och ”Bedömning som pedagogiskt verktyg för gymnasiet”  får lärarna bekanta sig med teorier kring bedömning och lärande. Med hjälp av teorier och konkreta modeller ska lärarna granska och utveckla sina egna bedömningsrutiner. Kursinnehållet är avsett att hjälpa lärare att utveckla sin egen bedömningspraxis och -kompetens. Materialpaketet lämpar sig att användas i kollegier för att öka bedömningskompetensen och ge mera plats och tid för den pedagogiska diskussionen. 

Materialpaketet är uppdelat i tre moduler, efter varje modul finns det en pdf som kan användas för lärare att sammanställa en bedömningsplan. Materialpaketet kan även delas upp i flera delar. Effektivast är det om lärare bekantar sig med det utvalda materialet i förväg och under gemensam mötestid fokuserar på det kollegiala samtalet. Som bilaga till detta materialpaket finns tre pdf:ar som kan användas för att utveckla lärares bedömningsplaner.


Materialpaket: Slutbedömning

Detta materialpaket presenterar slutbedömningens allmänna principer och kriterier med hjälp av filmklipp och stödjer arbetet om slutbedömning genom olika diskussionsuppgifter för hela kollegiet i åk 7-9.

 

Materialpaket: Bedömningsteam


Detta materialpaket diskuterar behovet av samsyn kring bedömning, centrala begrepp, bedömningsteamets arbete i praktiken samt ger stöd till bedömningsarbetet med hela kollegiet i form av diskussionsfrågor och årsklocka.

Materialpaket: Utvärdering och bedömning inom småbarnspedagogiken

Detta materialpaket kan användas av småbarnspedagogiken för att arbeta kring utvärdering och bedömningen. Filmerna är textade till svenska.

Kaskads materialpaket

Med detta materialpaket kan man planera upp bedömningen av lärandet utgående från de nya bedömningskriterierna.

Kontaktuppgifter

Mia Skog
Utbildningsplanerare
+358 505243482
E-post: mia.skog@abo.fi

 

bottom of page