top of page

KAARO Oulu

 

KAARO Oulun työryhmä koostuu Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökunnasta. Hankkeen myötä pyritään vahvempaan vuorovaikutukseen perus- ja täydennyskoulutuksen välillä.

 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella arviointia monipuolisesti ja edistää arviointikäytänteiden kehittämistä niin opettajankoulutuksessa, kuin peruskoulukentälläkin. Monitahoista yhteistyötä edistetään järjestämällä yhteisiä koulutuksia opettajankouluttajille, kentän opettajille ja opiskelijoille. Lisäksi KAARO Oulu osallistuu KAARO-verkoston yhteisten seminaarien, arviointi-iltapäivien ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottamiseen.

 

_ _ _ 

Arbetsgruppen för KAARO Uleåborg består av pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs universitet och personalen vid centret för kompletterande studier (TOPIK). Genom projektet strävar vi efter starkare interaktion mellan grundutbildning och fortbildning Arbetsgruppen har som mål att mångsidigt undersöka utvärdering och främja utvecklingen av den formativa utvärderingen såväl i lärarutbildningen som på grundskolefältet.

 

Mångfasetterat samarbete främjas genom att arrangera gemensamma kurser för lärarutbildare, lärare på fältet och studerande. Dessutom deltar KAARO Uleåborg i arrangerandet av seminarier, utvärderingseftermiddagar och övrig utbildning som är gemensam för alla inom projektet KAARO samt i produktionen av webbmaterial.

KAARO Oulu järjestää

Ota yhteyttä

arviointitori.png
SariHarmoinen_mv.png

Sari Harmoinen

johtaja, KAARO Oulu

yliopistonlehtori, koulutusdekaani, kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, dosentti, Turun yliopisto

sari.harmoinen(ät)oulu.fi

Kuva_Veera Melander.png

Veera Melander

projektisuunnittelija, KAARO Oulu, kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

.

bottom of page