top of page

KAARO Aalto

KAARO Aalto keskittyy yhdessä KAARO Lapin kanssa kuvallisten tuotosten ja prosessien arviointikäytänteiden kehittämiseen osana kuvataideopettajien koulutusta ja jatkuvaa oppimista alalla, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityisenä kehittämiskohteena on kuvataiteen lukiodiplomin arviointiosaamisen ja -perusteiden kehittäminen.

 

Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan erityisesti vertaisoppimista tukevia koulutuskokonaisuuksia, jakamisalustoja ja oppimateriaalia. Hanke perustuu opettajankouluttajien, alan opiskelijoiden ja kentän opettajien kiinteään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen suunnittelussa, jakamisessa ja tuotannossa. Samalla tuotetaan tutkimustietoa ja tuetaan tutkimuksen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä alan opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.  

 

Lisäksi KAARO Aalto osallistuu KAARO hankkeen kaikille yhteisten seminaarien, työpajojen ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottamiseen. 

_ _ _

KAARO Aalto koncentrerar sig i samarbete med KAARO Lappland på att utveckla utvärderingspraxis för bildproduktion och bildprocesser som en del av bildkonstlärarnas utbildning och livslångt lärande i branschen genom att utnyttja digitala lärmiljöer. Ett särskilt föremål för utvecklingen är att utveckla utvärderingskunskap och utvärderingsgrunder för gymnasiediplom i bildkonst.

 

Inom projektet framställs och produceras kurshelheter som särskilt stöder kamratinlärning, delningsplattformar och läromedel. Projektet grundar sig på ett fast samarbete mellan lärarutbildare, studerande på området och lärare på fältet och på interaktion i planering, delning och produktion. Samtidigt produceras forskningsresultat och utvecklingen av utvärderingskunskap som grundar sig på forskning i lärarutbildningen och fortbildningen på området.   

Dessutom deltar KAARO Aalto i arrangerandet av seminarier, workshoppar och övrig utbildning som är gemensam för alla inom projektet KAARO samt i produktionen av webbmaterial.  

Ota yhteyttä
MRaevaara Aalto_mv.jpeg

Martti Raevaara

johtaja, KAARO Aalto

professori, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto

Otaniementie 14, Espoo, PL 31000, 00076 AALTO

050 3018692

martti.raevaara@aalto.fi

Vepsä_Jani_edited.jpg

Jani Vepsä

projektikoordinaattori,

KAARO Aalto

Otaniementie 14, Espoo, PL 31000, 00076 AALTO

050 4752373

jani.vepsa@aalto.fi

Ylirisku kuva.jpg

Henrika Ylirisku

yliopisto-opettaja,

KAARO Aalto

Otaniementie 14, Espoo, PL 31000, 00076 AALTO

050 407 2045

henrika.ylirisku@aalto.fi

leena_knif_mustavalko.png

Leena Knif

yliopisto-opettaja, koordinaattori Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto

Otaniementie 14, Espoo, PL 31000, 00076 AALTO

leena.knif@aalto.fi

Image by Steve Johnson

Marja Rastas

lehtori,

KAARO Aalto

Otaniementie 14, Espoo, PL 31000, 00076 AALTO

050 4752373

marja.rastas@aalto.fi

Tutkijasivut

bottom of page