top of page

KAARO-verkoston materiaaleja perusopetukseen

Tervehdys! Tältä sivulta löydät KAARO-verkoston videokirjaston, seminaari- ja koulutusmateriaalit, pedagogiset tuokiot, tukea peruskoulun päättöarviointiin ja tavoitekortit arviointikriteerejä jäsentävät tavoitekortit. Kaikki sivulta löytyvät materiaalit ovat maksutta käytettävissä ja jaettavissa.

Videokirjasto
Arviointi perusopetuksessa

KAARO-verkosto tuottaa videoita arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi. Kaikki videomme löytyvät myös KAAROn YouTube-kanavalta ja ovat maksutta jaettavissa ja käytettävissä.

Pedagogiset materiaalit

Pedagogiset tuokiot

Pedagogiset tuokiot on suunniteltu opettajien sekä muun varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimivan henkilöstön käyttöön.

Pedagogisten tuokioiden tavoitteena on johdatella ja herätellä keskustelemaan arvioinnin eri teemoista, ja tuokioita voi hyödyntää esimerkiksi opettajankokouksissa. Tuokion pitämistä varten kannattaa valita tuokion vetäjä, joka tutustuu materiaaliin etukäteen.

 

Tuokiot koostuvat kahdesta osasta: johdannosta aiheeseen sekä keskustelukysymyksistä. Useimmissa tuokioissa tuokion vetäjä voi valita johdannoksi joko aihetta käsittelevän videon tai käsitellä aihetta diojen avulla. Tuokioiden kesto keskustelulle varatusta ajasta riippuen on noin 30–45 minuuttia.

 

Pedagogiset tuokiot ovat maksutta ladattavissa ja käytettävissä.

Avoin oppimateriaali perusopetuksen arvioinnin tueksi

Alta löydät vapaasti ladattavissa ja käytettävissä olevia julisteita, kortteja, pohjia ja muita pdf-tiedostoja arvioinnin tueksi.

Itsearviointi

Vertaispalaute

Muu materiaali