top of page

Kunta- ja kouluverkosto

 

KAARO-verkosto tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa yhdenvertaisen ja dialogisen arviointiosaamisen kehittämiseksi. KAARO-verkosto tarjoaa kuntien ja koulujen omaan käyttöön myös maksuttomia koulutus- ja tukimateriaaleja. Tutustu kunta- ja kouluverkoston palveluihin!

Miten KAARO-kunta- ja kouluverkosto toimii? 


KAARO-kunta- ja kouluverkostoon kuuluva kunta tukee arvioinnin kehittämistä ja opettajien arviointiosaamista. Kunnan KAARO-yhteyshenkilö toimii aktiivisesti tiedon välittäjänä kunnan eri toimijoiden välillä. Kunta tukee kouluja arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisessä esimerkiksi yhteisillä VESO-koulutuksilla, materiaalipankeilla sekä koulujen välisellä yhteistyöllä ja viestinnällä. 


KAARO-kunta- ja kouluverkostoon kuuluva koulu tukee arvioinnin kehittämistä ja opettajien arviointiosaamista. Koulun KAARO-yhteyshenkilö toimii aktiivisesti tiedonvälittäjänä koulussaan. KAARO-koulussa opettajat kehittävät arviointiosaamistaan yhdessä esimerkiksi arviointitiimien tuella ja pedagogisten tuokioiden kautta.


KAARO-verkosto viestii aktiivisesti ajankohtaisesta toiminnastaan ja palveluistaan KAARO-kunta- ja kouluverkoston  yhteyshenkilöille. 

KAARO-kunta- ja kouluverkoston esite (pdf)


Miten verkostoon pääsee mukaan?

 

Ilmoittaudu KAARO-kunta- ja kouluverkostoon mukaan tästä

Kunta- ja kouluverkoston palvelut

Tapahtumat 


Arviointiaamut


KAARO-verkoston arviointiaamut tarjoavat opettajille yhteisöllistä ja rentoa vertaistukea arvioinnin kinkkisiinkin kysymyksiin. Arviointiaamut antavat sopivan hengähdyshetken ennen koulupäivän alkua yhdessä opettajakollegoiden kanssa. Arvioinnin asiantuntijat alustavat ja keskusteluttavat opettajia vaihtuvista arviointiin liittyvistä teemoista. Arviointiaamuihin ovat tervetulleita varhaiskasvattajat sekä perusopetuksen ja lukion opettajat. Arviointiaamut järjestetään webinaareina. Lue lisää arviointiaamuista

 

Kuntaseminaarit


KAARO-verkosto järjestää arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin kehittämistä tukevia kuntaseminaareja. Kuntaseminaareissa keskitytään arviointiosaamisen kehittämiseen kuntatasolla ja koulujen välisessä yhteistyössä. Puhujat ovat kuntien ja koulujen välisen yhteistyön aktiivisia kehittäjiä ja arvioinnin eteenpäin viejiä.

 

Seminaarit sisältävät aina myös keskusteluosion, jossa osallistujat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja nostamaan myös omia käytänteitään esille. Kannattaa tulla mukaan seminaareihin poimimaan ideoita hyväksi havaituista tavoista kehittää arviointia eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Seminaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisätietoja kuntaseminaareista

 

Kurssit ja koulutukset


Kuntien ja koulujen tilaamat arviointikoulutukset


Kuntasi tai koulusi voi kutsua KAARO-verkoston arviointiosaamisen asiantuntijat kouluttamaan arviointitiimejä tai pitämään arviointiaiheisia alustuksia koulun YS-ajalla, VESO-päivissä tai kunnan yhteistilaisuuksissa maksutta vuonna 2022. Kevään aikana alustukset pidetään webinaareina. Kyselyt koulutuksista kaaro-info@helsinki.fi tai paikallisten KAARO-osahankkeiden yhteyshenkilöiden kautta

 

Arviointiosaamisen verkkokurssit


KAARO-verkosto järjestää opettajille maksuttomia ja yliopistotasoisia tutkimukseen pohjautuvia arviointiosaamisen täydennyskoulutuksia verkkokursseina. Kursseillemme ovat lämpimästi tervetulleet myös opettajaksi opiskelevat, mikä on koettu kurssiemme yhdeksi vahvuudeksi. Kurssit ovat yleensä 5 opintopisteen laajuisia. Lue lisää verkkokursseista

 

Materiaalit

 

Pedagogiset tuokiot

 

Pedagogiset tuokiot on suunniteltu opettajien sekä muun varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimivan henkilöstön käyttöön. Tuokiot koostuvat kahdesta osasta: johdannosta aiheeseen sekä keskustelukysymyksistä. Useimmissa tuokioissa tuokion vetäjä voi valita johdannoksi joko aihetta käsittelevän videon tai käsitellä aihetta diojen avulla.

 

Tuokioiden tavoitteena on johdatella ja herätellä keskustelemaan arvioinnin eri teemoista, ja tuokioita voi hyödyntää esimerkiksi opettajankokouksissa. Pedagogiset tuokiot ovat vapaasti ladattavissa KAAROn verkkosivuilta. Pedagogisten tuokioiden kesto keskustelulle varatusta ajasta riippuen on noin 30–45 minuuttia. Tutustu pedagogisiin tuokioihin


Arviointivideot


KAARO-verkosto tuottaa arviointivideoita arvioinnista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perus- ja lukiokoulutuksen käyttöön. Videot julkaistaan KAARO-verkoston YouTube-kanavalla ja tekstitetyt videot ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Koulutusvideoita kannattaa hyödyntää esimerkiksi opettajankokouksissa, YS-ajalla tai työpajoissa. Tutustu videoihin

 

Ota yhteyttä
 

Kehitämme palveluitamme ja materiaalejamme kuntien ja koulujen tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Ota yhteyttä: kaaro-info@helsinki.fi.

 

bottom of page