top of page

 

Perusopetuksen kurssit

KAARO-verkoston arviointiosaamisen kurssitarjonta perusopetukseen

 

KAARO-verkosto järjestää opettajille maksuttomia ja yliopistotasoisia tutkimukseen pohjautuvia arviointiosaamisen täydennyskoulutuksia verkkokursseina. Kursseillemme ovat lämpimästi tervetulleita opettajien lisäksi myös opettajaksi opiskelevat, rehtorit sekä kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat. Kurssit voidaan sisällyttää myös omiin korkeakouluopintoihin.

Syksyn 2023 MOOC-kurssit ovat auki syyskuusta tammikuuhun. Kurssit sopivat hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäviksi, sillä niitä voi suorittaa omaan tahtiin DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä.

Yksittäiset kurssit ovat 5 opintopisteen laajuisia. Voit suorittaa yksittäisiä 5 op -laajuisia kursseja tai koostaa niistä 15 op-laajuisen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuuden. KAARO-verkoston kurssitarjonnasta löydät jatkossa omat 15 opintopisteen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuudet perusopetukseen.

Valitse itseäsi kiinnostava kurssi alta

Arviointi ja oppiminen 15 op -opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteet:

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksenteon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Arviointi pedagogisena työvälineenä 5 op

Ajankohta: kevät

Kurssin tavoitteet:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kehitetään arviointia yhdessä! - Arviointitiimit arvioinnin kehittämisen
tukena 5 op

Ajankohta: syksy

 

Kurssin tavoitteet:

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukea arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet (alakoulu/yläkoulu) 5 op

Ajankohta: kevät2023

Kurssin tavoitteet:

 • tukee perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöä ja arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukee opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjoaa vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

​​​

Alakoulu

Yläkoulu

Saat kursseista opintosuoritusmerkinnät opintorekisteriin ja Opintopolkuun

 

Kurssin suorituksesta saat KAARO-verkostoon kuuluvan yliopiston myöntämän opintosuorituksen. Kurssin suoritettuasi saat linkin opintosuoritushakemuslomakkeelle. Suoritusten kirjaamisen jälkeen suoritusmerkinnät siirtyvät pienellä viiveellä Opintohallituksen ylläpitämään Oma Opintopolkuun. Jos olet yliopiston tutkinto-opiskelija, voidaan kurssi kirjata tai hyväksilukea osaksi opintojasi. Selvitäthän hyväksilukukäytänteet etukäteen yliopistostasi. Tutkinto-opiskelijoiden suoritustiedot välitetään suoraan KAARO-verkoston yliopistoihin kirjattavaksi. 

bottom of page