top of page

 

Lukiokoulutuksen kurssit

 

KAARO-verkoston arviointiosaamisen kurssitarjonta lukiokoulutukseen

KAARO-verkosto järjestää lukion opettajille maksuttomia ja yliopistotasoisia tutkimukseen pohjautuvia arviointiosaamisen täydennyskoulutuksia verkkokursseina. Kursseillemme ovat lämpimästi tervetulleita opettajien lisäksi myös opettajaksi opiskelevat, rehtorit sekä kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat. Kurssit voidaan sisällyttää myös omiin korkeakouluopintoihin.

Kurssit sopivat hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäviksi, sillä niitä voi suorittaa omaan tahtiin DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä.

Yksittäiset kurssit ovat 3 tai 5 opintopisteen laajuisia. Voit suorittaa yksittäisiä 5 op -laajuisia kursseja tai koostaa niistä 15 opintopisteen laajuisen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuuden. KAARO-verkoston kurssitarjonnasta löydät jatkossa omat 15 opintopisteen Arviointi ja oppiminen -opintokokonaisuudet lukio-opetukseen.

Valitse itseäsi kiinnostava kurssi alta

Arviointi ja oppiminen 15 op -opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteet:

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksenteon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Linjakas ja monipuolinen arviointi lukiossa 3 tai 5 op

Ajankohta: kevät 2024

Kurssin tavoitteet:

 • monipuolisen ja tavoiteperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus eri oppiaineissa

 • sanallistaminen ja tavoitteiden asettaminen lukiolaisten kanssa

 • arvioinnin tavoiteperustainen tehtäväkohtaisten arviointikriteerien ja arviointiperusteiden laatiminen

Kurssi tarjolla MOOC-verkkokurssina keväällä 2024:

 • kurssimateriaaleihin ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen

 • kolmen osion vertaisverkkokeskustelut

 • kurssitehtävät

Arviointi pedagogisena työvälineenä 5 op

Ajankohta: kevät 2023

Kurssin tavoitteet:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukee arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjoaa vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kehitetään arviointia yhdessä! - Arviointitiimit arvioinnin kehittämisen
tukena 5 op

Ajankohta: syksy 2023

 

Kurssin tavoitteet:

 • tukea arvioinnin yleisten ja yhteisten periaatteiden kehittämistä työyhteisössä ja niiden soveltamista arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukee pedagogisten arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä sekä arviointikulttuurin kehittämisen johtamista

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

Saat kursseista opintosuoritusmerkinnät opintorekisteriin ja Opintopolkuun

 

Kurssin suorituksesta saat KAARO-verkostoon kuuluvan yliopiston myöntämän opintosuorituksen. Kurssin suoritettuasi saat linkin opintosuoritushakemuslomakkeelle. Suoritusten kirjaamisen jälkeen suoritusmerkinnät siirtyvät pienellä viiveellä Opintohallituksen ylläpitämään Oma Opintopolkuun. Jos olet yliopiston tutkinto-opiskelija, voidaan kurssi kirjata tai hyväksilukea osaksi opintojasi. Selvitäthän hyväksilukukäytänteet etukäteen yliopistostasi. Tutkinto-opiskelijoiden suoritustiedot välitetään suoraan KAARO-verkoston yliopistoihin kirjattavaksi. 

bottom of page