top of page

Linjakas ja monipuolinen arviointi lukiossa -verkkokurssi (3 tai 5 op)

Kevät 2024

Kohderyhmä: Lukion opettajat, rehtorit ja muu opetushenkilöstö.

Kurssin toteutus kokonaan verkossa MOOC-kurssina aikavälillä 15.2.2024–31.5.2024.

  • Kurssiin sisältyy kurssimateriaaleihin ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen, vertaisverkkokeskusteluja sekä osiokohtaiset tehtävät.​

Kurssin laajuus: Voit suorittaa opintojakson 3 tai 5 opintopisteen laajuisena (3 op suoritus sisältää yhden oppimistehtävän vähemmän). Kaikki yhteiset osuudet ja keskustelutehtävät ovat molemmissa laajuuksissa samat. Voit myös suorittaa kurssista yksittäisen moduulin (1 op).

 

Huomioithan, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa vain 5 opintopisteen suorituksesta voidaan myöntää virallinen suoritusmerkintä. 3 opintopisteen kurssin tai yksittäisen moduulin suorittamisesta voidaan myöntää epävirallinen todistus (pdf-muodossa). Suoritusten kirjaamiskäytännöt vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten suosittelemme tarkistamaan kirjaamiskäytännön kotiyliopistostasi.

 

Opintojaksoon sisältyy kurssimateriaaleihin ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen, sekä kolmen osion vertaisverkkokeskustelut ja osiokohtaiset tehtävät. Kurssin arviointi tehdään asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

Osallistumismaksu: Osallistuminen on maksutonta kevään 2024 aikana. Opetushallitus tukee koulutuksen järjestämistä.

 

Kurssikuvaus: Opintojaksolla syvennytään lukion opetussuunnitelman perusteiden (2019) tavoitteiden sanallistamiseen sekä oppimisen ja opiskelun monipuoliseen arviointiin. Opintojakson sisällöt perustuvat tutkimustietoon ja opiskelija perehtyy monimuotoisiin arviointikäytänteisiin sekä oppimisen arvioinnin suunnitteluun.

Kurssin oppimistavoitteena:

  • perehtyä oman kokemuspohjan ja opetettavan aineen näkökulmasta monipuolisiin oppimisprosessin arvioinnin suunnittelu- ja toteutusmalleihin

  • soveltaa ajattelutaitotasojen mukaista tavoitteenasettelua ja arviointia

  • analysoida tavoiteperusteisesti omia arviointikäytänteitään sekä arviointiosaamistaan

  • pohtia oman arviointiosaamisen sekä -käytänteiden nykytilaa sekä asettaa tulevaisuuden kehityshaasteita

Kouluttajat: Risto Hotulainen (Helsingin yliopisto), Marja Tamm (Helsingin yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto), Sami Lehesvuori (Jyväskylän yliopisto), Sari Harmoinen (Oulun yliopisto), Jaakko Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), Päivi Ruotsalainen (Itä-Suomen yliopisto), Merja Kuosmanen (Jyväskylän yliopisto), Annemari Manninen (Lapin yliopisto), Elina Härkonen (Lapin yliopisto) ja Piritta Malinen (Aalto yliopisto).


Lisätietoja: koulutustiimi kaaro-info@helsinki.fi

Ilmoittautuminen:

OPH_rahoittaa_musta.png
bottom of page