top of page

Linjakas ja monipuolinen arviointi lukiossa -verkkokurssi (3 tai 5 op)

Lukuvuosi 2023–2024

Kohderyhmä: Lukion opettajat, rehtorit ja muu opetushenkilöstö.

 

Kurssin toteutus: Kurssi toteutetaan syksyllä 2023 kahdessa eri muodossa:

 • kokonaan verkossa MOOC-kurssina välillä 15.9.–15.12.2023.

  • Kurssiin sisältyy kurssimateriaaleihin ja kurssikirjallisuuteen perehtyminen, sekä kolmen osion vertaisverkkokeskustelut ja osiokohtaiset tehtävät.

 • monimuotototeutuksena 1.11.2023–31.1.2024 sisältäen:

  • kaksi lähiopetusiltapäivää: 7.11.23 klo 14-17 ja 16.1.2023 klo 14-17

  • webinaarin 13.12. klo 14-17

  • kurssimateriaaleihin perehtymisen ja kurssin osiokohtaiset tehtävät Digicampus-oppimisympäristössä

  • Lähikoulutusosuudet järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa samanaikaisesti ja jokainen osallistuja valitsee sitovasti oman paikkakuntansa. Lähikoulutukset rakennetaan vuorovaikutteisiksi ja keskusteleviksi.

 

Kurssin laajuus: Voit suorittaa kurssin 3 tai 5 opintopisteen laajuisena riippuen valitsemastasi tehtävien laajuudesta (suppeampi tai laajempii tehtävävastaus) ja itsenäisen työn osuudesta. Kaikki yhteiset osuudet ja keskustelutehtävät (läsnä/verkossa) ovat molemmissa laajuuksissa samat. Kurssin arviointi tehdään asteikolla täydennettävä/hyväksytty.

 

Osallistumismaksu: Osallistuminen on maksutonta lukuvuoden 2023–2024 aikana. Opetushallitus tukee koulutuksen järjestämistä.

 

Kurssikuvaus: Kurssilla perehdytään lukion opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden sanallistamiseen ja monipuoliseen arviointiin osana oppimisen ja osaamisen arvioinnin käytänteitä. Kurssi perustuu teoria- ja tutkimustietoon sekä kehittää arviointikäytänteisiin ja arvioinnin suunnitteluun liittyvää osaamista vuorovaikutuksessa kouluttajien ja yhteistyössä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssin oppimistavoitteena: 

 • monipuolisen ja tavoiteperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus eri oppiaineissa

 • sanallistaminen ja tavoitteiden asettaminen lukiolaisten kanssa

 • arvioinnin tavoiteperustainen tehtäväkohtaisten arviointikriteerien ja arviointiperusteiden laatiminen

Kouluttajat: Marja Tamm (Helsingin yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto), Sami Lehesvuori (Jyväskylän yliopisto), Sari Harmoinen (Oulun yliopisto), Jaakko Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), Päivi Ruotsalainen (Itä-Suomen yliopisto), Merja Kuosmanen (Jyväskylän yliopisto), Annemari Manninen (Lapin yliopisto), Elina Härkonen (Lapin yliopisto) ja Piritta Malinen (Aalto yliopisto).


Lisätietoja: kaaro-info@helsinki.fi tai

Marja Tamm, projektipäällikkö, KAARO-verkosto, Helsingin yliopisto, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119 302

Ilmoittautuminen:

OPH_rahoittaa_musta.png
bottom of page