top of page

KAARO Turku

 

KAARO Turku rakentaa opettajien arviointiosaamista. KAARO Turku osallistuu KAARO-verkoston yhteisten kurssien, seminaarien, arviointi-iltapäivien ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottamiseen.

Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin -hanke

Turun yliopiston KAARO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen hankkeessa Valoa ja eloa! Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointiosaamista kehittämässä. Hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivien opettajien ja muun henkilökunnan

  1. arviointiosaamista 

  2. taitoa osallistaa koko tiimi ja lapset mukaan toiminnan kehittämiseen

  3. kehittää arviointiin ja tutkimustietoihin perustuen arjen toimintamalleja omassa työyhteisössä ja ympäristössä eteenpäin.

 

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa varhaiskasvatuksen opettajat ja asiantuntijat eri puolilta Suomea ja tukea opettajien arviointiosaamista ja sen kehittämistä osana heidän arkityötään ja pedagogista johtamista. Koulutuksen toteutus on suunniteltu joustavaksi löytämään ne keinot, jotka tavoittavat osallistujat mahdollisimman helposti ja osallistujien arkeen sopien. Koulutus toteutetaan verkkokurssina sekä yhdistettynä seminaari- ja MOOC-kurssina vuoden 2022–2023 aikana. Hanke on saanut jatkoaikaa 30.6.2024 asti.

 

Hankkeeseen liittyvä Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin 5op -verkkokurssi sekä Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin seminaarit järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston KAARO:n kanssa.

Hanke mahdollistaa varhaiskasvatuksen arviointiosaamisen kehittämisen yhdessä alan opettajien ja pedagogisten johtajien kanssa. Hankkeessa toteutuvat verkkovuorovaikutus ja seminaarien vertaiskeskustelut tukevat arviointikäytänteiden jakamista ja levittämistä, ajatusten herättämistä ja arvioinnin rakentamista varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimis- ja arviointikäsitystä tukemaan.

Lisäksi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan varhaiskasvatuksen opettajat ja maisteriopintoja suorittavat varhaiskasvatuksen opettajat voivat suorittaa Arviointi pedagogisena työvälineenä 5op -verkkokurssia ja Kehitetään arviointia yhdessä varhaiskasvatuksessa 5op -verkkokurssia. Turun KAARO-ryhmä on mukana myös KAARO-verkoston arviointiaamuissa ja arviointi-iltapäivissä.

KAARO Turku työryhmä

Inkeri-Ruokonen-5_edited.jpg

Inkeri Ruokonen

varajohtaja, KAARO-verkosto

Vastuukouluttaja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kursseilla

professori emerita, Turun yliopisto

inkeri.ruokonen@utu.fi

Turun yliopisto / Helsingin yliopisto

Sofia_Uhlenius_edited.jpg

Sofia Uhlenius

Projektisuunnittelija / projektiasiantuntija (varhaiskasvatus),

KAARO-verkosto

sofia.m.uhlenius@utu.fi

Koulutuksen arviointikeskus, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto / Turun yliopisto

bottom of page