Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa -verkkokurssi, 5 op
26.1.-30.4.2022

Kurssin yleisesittely

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 

Kurssin toteutus: Kurssi aukeaa 26.1. ja sulkeutuu 30.4.2022. Kurssi sopii hyvin kiireisenkin arjen keskellä tehtäväksi, koska kurssia voi suorittaa omaan tahtiin joustavasti MOOC-oppimisympäristössä ja tehtäviä voi palauttaa aina viimeiseen ilmoitettuun päivään saakka. Kurssi on maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa -verkkokurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin sisältö:

  • ​johdatus arvioinnin teorioihin

  • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

  • oppimaan oppiminen ja arviointi

  • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

  • arviointi oppimisen tukena

  • itse- ja vertaisarviointi

  • portfoliot arvioinnissa

  • digitaalinen arviointi

Kurssin tavoitteet: 

  • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

  • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

  • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana


Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää ja kurssimateriaaliin tutustuminen. ​Kurssin arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssikirjallisuus 

  • Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietamaa, R., Immonen, J. 2019. ”Että tietää missä on menossa”. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Julkaisut 7:2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

  • Dweck, C. 2006. Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

  • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

  • Kauppinen, E. & Vitikka, E. (toim.) 2017. Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Opetushallitus.

  • Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Kouluttajat: 

 

Marja Tamm, Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Susanna Kaitera ja Tarja Tuomainen.


Lisätietoja: Marja Tamm 

Ilmoittautuminen