top of page

Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa 5 op -verkkokurssi
Kevät 2024

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 

Kurssin toteutus: Kurssi on käynnissä DigiCampuksen MOOC-oppimisympäristössä 15.1.–31.5.2024. Ilmoittautuminen sulkeutuu 4.4.2024. Osallistujat voivat suorittaa kurssia joustavasti oman aikataulunsa mukaan ja tehdä ja palauttaa kaikkia suorituksia aina 31.5.2024 saakka. Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Kurssikuvaus: Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa -verkkokurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä. 

Kurssin tavoitteet: 

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin sisältö:

 • ​johdatus arvioinnin teorioihin

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

 • digitaalinen arviointi

Kurssin suorittaminen: Kurssimateriaaliin perehtyminen, kolme vertaisverkkokeskustelua ja kurssitehtävä. Kurssi arvioidaan asteikolla täydennettävä / hyväksytty.

Kouluttajat: Päivi Atjonen, Sari Harmoinen, Susanna Kaitera, Tarja Tuomainen ja Marja Tamm.


Lisätietoja: Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119 302.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kevään 2024 kurssille aukeaa 13.12.2023

bottom of page