top of page

Pedagogiset tuokiot

Pedagogiset tuokiot on suunniteltu opettajien sekä muun varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimivan henkilöstön käyttöön.

Pedagogisten tuokioiden tavoitteena on johdatella ja herätellä keskustelemaan arvioinnin eri teemoista, ja tuokioita voi hyödyntää esimerkiksi opettajankokouksissa. Tuokion pitämistä varten kannattaa valita tuokion vetäjä, joka tutustuu materiaaliin etukäteen.

 

Tuokiot koostuvat kahdesta osasta: johdannosta aiheeseen sekä keskustelukysymyksistä. Useimmissa tuokioissa tuokion vetäjä voi valita johdannoksi joko aihetta käsittelevän videon tai käsitellä aihetta diojen avulla. Tuokioiden kesto keskustelulle varatusta ajasta riippuen on noin 30–45 minuuttia.

 

Pedagogiset tuokiot ovat maksutta ladattavissa ja käytettävissä. Valikoima täydentyy kevään 2022 aikana.

bottom of page