top of page

la 01. helmik.

|

Online

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2020

Tule mukaan kaaro.fi/mooc -sivun kautta

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2020
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2020

Paikka & aika

01. helmik. 2020 klo 17.00 – 30. huhtik. 2020 klo 21.00

Online

Tietoa tapahtumasta

MOOC-kurssin päivitetty ohjeistus poikkeustilanteessa:

Kurssi on aikataulutettu kevään 2020 ajalle siten, että alkuperäisessä suunnitelmassa 1. osion suoritus oli suunniteltu helmikuulle, 2. osio maaliskuulle ja 3. osio huhtikuulle. Eläessämme poikkeusaikaa emme halua luoda yhtään ylimääräisiä paineita opettajakunnalle ja toivomme, että MOOC-kurssista on verkossa iloa myös oman osaamisen kehittämiseen näiden haastavien aikojen ohessa.

Poikkeustilan aiheuttamia muutoksia.

 1. Kaikkien osioiden tehtävät voi palauttaa viimeistään 30.6.2020.
 2. Saat henkilökohtaisen palautteen tehtävistä jo kurssin aikana, kun palautat tehtävät kunkin osion kuukauden loppuun mennessä. Toivomme, että annatte tälle kuitenkin nyt aikaa. Annamme palautetta tehtävistä ensisijaisesti ajoissa palautettuihin tehtäviin ja sen jälkeen / viimeistään kesällä myöhemmin palautettuihin.
 3. Vertaisverkkokeskustelut alkavat aikataulun mukaisesti, mutta niihin voi hypätä mukaan joustavasti, kun on itse siinä kohdassa menossa. Keskustelussa on nyt hyvä nostaa esille tähän tilanteeseen osuvia käytänteitä ja kokemuksia.
 4. Avaamme kurssialustalle yhteisen keskustelualueen poikkeustilan aikana toteutettavista arviointikäytänteistä. Tule mukaan keskustelemaan ja kommentoimaan. Tämä ei sisälly kurssin varsinaisiin suorituksiin, mutta toivon mukaan tukee tilanteessa toimimista ja avointa keskustelua arvioinnista poikkeustilanteen aikana ja jatkuessa, sekä sen jälkeen.

Kiitos, kun olette mukana. Mukaan kurssille saa yhä tulla, joten kurssia voi suositella myös kollegalle, jos aikataulut kevään aikana sen jossain vaiheessa sallivat.

KURSSIN KUVAUS

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle perusopetuksen ja lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita.

KURSSIN TAVOITTEENA:

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle
 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä
 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin keskeisinä sisältöinä:

 • johdatus arvioinnin teorioihin
 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa
 • oppimaan oppiminen ja arviointi
 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla
 • arviointi oppimisen tukena
 • itse- ja vertaisarviointi
 • portfoliot arvioinnissa
 • yhdenvertaisuus arvioinnissa.

LUE LISÄÄ: https://www.kaaro.fi/mooc

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page