top of page

Arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistaminen

Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 oppilaan perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta vahvistavan työn, johon sisältyy tarkempien päättöarvioinnin kriteerien laatiminen sekä opetussuunnitelmaan kuuluvien arvioinnin periaatteiden täsmennys. Uudistusta on tehty yhdessä opettajien ja tutkijoiden kanssa. Myös oppilaita ja perheitä on kuultu. Koko arvioinnin uudistamistyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat mukana keskeiset sidosryhmät ja järjestöt.


Uudistamisen keskeinen tavoite on oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen arvioinnissa. Opetusneuvos Erjan Vitikka kertoo perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistamisen eteen tehtävästä työstä. Tutustu Erjan videoon ja tule KAARO-verkoston koulutukseen Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC perusopetuksen opettajille. Kurssi aukesi 30.1.2020. Kolmesta osiosta koostuvan kurssin voi suorittaa kevään 2020 aikana.


Voit lukea lisää Opetushallituksen sivuilta.


Comentários


bottom of page