top of page
  • Writer's pictureMarja Tamm

Yhteistyössä arviointia ja arviointiosaamista kehittämään

Päivitetty: 7. huhtik. 2020


KAARO-verkoston syyskausi on käynnistynyt aktiivisesti eri hankkeiden ja koulutusten suunnittelulla ja rakentamisella. KAARO-verkoston yksi keskeinen tavoite on verkostoida eri toimijoita yhteen ja tukea yhteistyötä arviointiosaamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa ja tutkimuksessa. Kun suunnittelemme kaikkea toimintaamme on yhtenä keskeisenä ajatuksenamme pohtia miten eri osaset skaalautuvat myöhemmin laajempaan käyttöön verkostomme sisällä ja laajemmin yhteistyössä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Arviointikulttuurin kehittäminen vaatii avointa keskustelua arvioinnista kouluissa. On tärkeää mahdollistaa opettajien yhteistyötä, joka tukee jokaisen opettajan omaa kehittämistä ja koko työyhteisön ymmärrystä uuden opetussuunnitelman mukaisesta koulun arviointikulttuurista.


Lukuvuonna 2019-2020 pääsemme tarjoamaan valtakunnallisia arviointiosaamista tukevia MOOC-kursseja (Massive Open Online Course) varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden opettajille. Kurssien suunnittelu on vauhdissa ja kuvaamme paljon uutta videomateriaalia kurssejamme varten yhdessä eri osahankkeiden asiantuntijoiden kanssa ja suunnittelemme toimivaa verkkopedagogiikkaa arviointiosaamisen kehittämisen tueksi. Videot ja koulutusmateriaalimme tulevat hankkeemme aikana kaikille avoimeksi. Videoita voi hyödyntää esimerkiksi koulujen omien arviointitiimien työssä ja arviointiteemaisten opettajankokousten ja yhteisten kehittämisiltapäivien tukena.


liitutaulu

Arviointikulttuurin kehittämisen tueksi olemme julkaisseet kaikille avoimen materiaalikirjastomme kaaro.fi -verkkosivustolle. Materiaalikirjastosta löytyvät videot seminaareistamme, sekä asiantuntijoiden kanssa toteutettu arviointiosaamista tukeva videokirjastomme, jossa julkaisemme kuvattuja videoita niistä kertovien blogien yhteydessä. Blogisarjamme kautta kerromme verkostomme toiminnasta ja tapahtumista sekä keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Blogeihin on kutsuttu kirjoittajiksi myös arvioinnin tutkijoita kertomaan uusimmasta tutkimuksestaan sekä opettajia jakamaan omia hyvä ja toimiviksi havaittuja käytänteitään blogitekstien ja niihin mahdollisuuksien mukaan kytkettävien materiaalien kautta. Uusista materiaaleista, blogeista ja vlogeista tiedotamme sosiaalisessa Facebook-sivuillamme ja Twitterissä @KAAROverkosto. Seuraathan siis meitä myös sosiaalisessa mediassa, jos haluat pysyä vauhdissamme mukana. Uutiskirjeen julkaisemme 2-4 kertaa vuodessa ja sen kautta tiedotamme tulossa olevista tapahtumista ja kuulumisistamme kootummin.


Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan. Ota siis työyhteisösi ja kollegasi mukaan arvioinnin kehittämiseen, tule mukaan toimintamme ja kehitetään yhdessä arviointikulttuuria askel kerrallaan eteenpäin. Yhdessä opimme enemmän.


Aurinkoista syyslukukautta,

Marja Tamm

projektipäällikkö, KAARO-verkosto


Σχόλια


bottom of page