top of page

Arviointitorilla kohtaavat opettajat, opettajaopiskelijat ja opettajankouluttajat

Päivitetty: 2. kesäk. 2020

KAARO Oulun osahankkeen tavoitteena on keskittyä laaja-alaisesti niin opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden kuin peruskoulukentän opettajien arviointiosaamisen kehittämiseen pyrkien samalla luomaan uusia yhteistyöverkostoja näiden kasvatusalan eri tahojen välille. Arviointiosaamista kehitetään ja jaetaan yhteisissä koulutuksissa ja tapahtumissa sekä valtakunnallisesti verkossa Arviointitori -teeman alla.


Ensimmäinen opettajille ja opiskelijoille yhteinen Arviointitori -koulutus toteutettiin syksyllä 2019 keskiössään formatiivinen arviointi. Niin yliopiston kuin kentän opettajille opintojakso toimi täydentävinä opintoina, opettajaopiskelijoille vapaavalintaisena opintojaksona. Kurssille osallistuneet pääsivät kehittämään ja kokeilemaan jotakin formatiivisen arvioinnin työkalua tai menetelmää monitahoisissa pienryhmissä.

Ryhmien tuotokset esiteltiin 2. joulukuuta Oulun yliopistolla järjestetyssä Arviointitori -tapahtumassa, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston kanssa. Tapahtumassa esiteltiin muun muassa Vertaisarvioinnin timantti alkuopetukseen, sekä Kortit kokeellisen tutkimisen taitojen arviointiin.


Osa Arviointitorilla esitellyistä tuotoksista esitellään Arviointitorin verkkosivuilla vuoden 2020 aikana.

Tapahtumaan osallistui yhteensä yli satahenkinen joukko luokan- ja aineenopettajia, rehtoreita, yliopisto-opettajia, opettajaopiskelijoita sekä muuta opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä. Osallistujilta kysyttiin toiveita ja ajatuksia siitä, millaista arviointiosaamista kehittävää toimintaa alueella tulisi järjestää. Esille nousi toiveita käytännönläheisistä täydennyskoulutuksista sekä yhteistyöstä yliopiston ja kuntien välillä. Tapahtumasta saadun palautteen mukaan Arviointitori tarjosi juurikin näitä: konkreettisia välineitä arviointiin, ajankohtaista tutkimustietoa ja ennen kaikkea mahdollisuuden yhteiselle ja monitahoiselle keskustelulle. KAARO Oulu tulee tulevaisuudessa myös tiivistämään yhteistyötä yliopiston ja kuntien välillä yhteistyössä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston kanssa.


Poikkeustilanteesta huolimatta KAARO Oulu jatkaa toriteemalla siirtyen kuitenkin virtuaalitoreihin. Ensimmäinen virtuaalitori järjestetään 6.5.2020 klo 14.00-15.30 keskittyen itse- ja vertaisarviointiin. Lisätietoja ja ilmoittautumisen Itse- ja vertaisarvioinnin virtuaalitorille löydät täältä.


Virtuaalitorin sisältöihin voit tutustua KAAROn materiaalikirjastossa.


Anna Nurmivuori

projektikoordinaattori KAARO Oulu täydentävien opintojen keskus Oulun yliopisto


Comments


bottom of page